Úplná nabídka seminářů

Vyzkoušejte

Zažijte a vyzkoušejte, jak naše semináře probíhají, jaké metody používáme, co mohou semináře přinést vám osobně.

Audio nahrávky z živých online 10 meditačních setkání + 1 bonusové

Představení základních esencí a nadstavbových hlavních témat kvalitaživota.cz

Série 10 meditačních setkání – online

každou neděli v čase od 19:30 - 21:30 hod.

Bonusové meditační setkání - online

Tuto neděli v čase od 19:30 - 21:30 hod.

Poselství snů - online setkání

Šamanské utváření reality

Meditační víkend

Rozpomenutí se na svoji podstatu

Individuální sezení s Martinou

Nabízím individuální podporu ve formě on-line sezení, v případě domluvy je možné i osobní sezení.

Individuální sezení s Prasadamem

Nabízím individuální podporu ve formě on-line sezení, pouze v angličtině nebo němčině

Víkend s Kvalitami života -ochutnávka černé esence

Dvakrát do roka pro vás připravujeme sobotní nebo víkendové představení našich seminářů

Představení seminářů Kvalit života

3 hodinový workshop je určen těm, kteří chtějí vědět více o způsobu naší práce.

Individuální sezení s Prasadamem

Nabízím individuální podporu ve formě on-line sezení, pouze v angličtině nebo němčině

Enneagramová konference - Společný základ, mnoho cest

Jak se vymanit z typu a uvolnit do esence…s Martinou

Základní kvality

Semináře zaměřené na základní kvality života. Kurzy není nutné absolvovat v pevném pořadí, průběh je uzpůsoben i těm, kteří přijedou na naše kurzy poprvé.

Přijetí strachu

Cesta k hlubokému klidu a vnitřní síle

Životní energie, vášeň, odvaha

Žít svůj život naplno, dovolit si projevovat vášeň a energii, nebát se za sebe postavit

Sebeléčení, soucit, odpuštění

Bezpodmínečné přijetí sama sebe, odpuštění a uzdravení svého myšlení

Radost, hravost, tvořivost

Pozitivní přístup k životu, umění tvořit s hravostí a radostí v každodenním životě

Vědomí, sebeuvědomění

Pochopení kdo jsem, kam jdu, co mě v životě podporuje a co mi brání žít život naplno

Prožitek jednoty, uzdravení nervového systému

Znovu prožití a uzdravení období prenatalu, porodu a navázání láskyplného vztahu s maminkou

Cesta k vnitřní stabilitě, důvěře a osobní vůli

Navrácení základní důvěry v sebe sama a jasnosti ve všem, co dělám.

Rozšiřující semináře

K účasti na rozšiřujících kurzech není nezbytné absolvovat kurzy základních kvalit, i když dovednosti z práce s kvalitami v jejich průběhu také využíváme.

Prožitkový Enneagram

Příležitost poznat, jak funguje moje osobnost a jaké jsou mé největší kvality

Tady a teď

Odhodit své obrazy sama sebe a znovu zažít, kdo skutečně jsem v přítomném okamžiku

Cesta ke svobodě - Superego

Osvobození se od vnitřních hlasů a cesta ke skutečnému žití v bdělosti a radosti

Náš talent, kvality, poslání

Poznání, v čem jsem jedinečný, a jak s tím mohu nově naložit v životě.

Intimita ve vztahu

Umění žít vztah plný lásky a porozumění v hluboké intimitě.

Kvalita lásky v souvislosti s úrovní vědomí - zrušeno

Láska slouží, zatím co ego chce, aby mu bylo slouženo.

Mystická cesta

Návrat k vědomému životu

Kristovo vědomí - meditační víkend

Předvánoční ztišení se ...

Světlo v nás – pobyt v jurtě (NOVINKA)

Návrat ke kořenům, nalézání světla v nitru

Zenové divadlo - večerní ochutnávka

Herecká improvizace vycházející z přítomného okamžiku a současných potřeb

Silvestrovské setkání

Rituální rozloučení se starým rokem a přivítání nového

Semináře pro ženy / muže / páry

Seminář pro ženy

Aby žena nebyla jen muž v ženském těle.

Od závislosti ke svobodě (pro ženy)

Vnitřní svoboda umožňuje vnímat krásu vlastní existence....

Magie prostředí (pouze pro ženy)

Jak můžeme láskou a vědomím zvyšovat vibrace nás samotných i prostředí, ve kterém se pohybujeme …

Léčení ženství

bezpodmínečné sebe přijetí

Práce se sny – šamanský přístup

Denní i noční snění – tentokrát i pro muže

Dary mateřství

- ta nejlepší příležitost k růstu

Poselství snů

k rozvíjení ženského potenciálu

Archetypy v životě ženy - přirozený vývoj

Dívka - milenka - matka - stařena

Od závislosti ke svobodě (pro muže)

Domovem muže se musí stát věčnost a to v každičkém okamžiku.

Seminář pro muže

Vlastnit nejen auto světové značky...

Seminář pro páry

Dar partnerství.

Pro pokročilé

Diamantové tělo

Naladění se na svého vnitřního průvodce

Bod světla

Vědomý návrat k celistvosti, propojení s naší duší

Perla

Tvoření si zdravé zářivé osobnosti v souladu se všemi kvalitami i naší duší

Chandelier

Naplnění tužeb našeho bytí a oslava života

Citadela

Vytvoření vnitřního chrámu, místa, kam se můžu vracet.

Individuální sezení

Jak se objednat

Pokud máte o sezení zájem, domluvte si termín mailem s Martinou Janků martina.janku@kvalitazivota.cz

Not included

Audio nahrávky z živých online 10 meditačních setkání + 1 bonusové

Představení základních esencí a nadstavbových hlavních témat kvalitaživota.cz