Na našich seminářích osobního rozvoje využíváme meditaci, ale i jiných technik ke zklidnění mysli, naladění se na vnitřní prostor a sebeuvědomění.

Učíme se zažívat vnitřní ticho a z něj pak čerpat v každodenním životě. Učíme se zacházet s emocemi i informacemi, které nesou. S postupem práce se zvyšuje naše sebeuvědomění.

Tím měníme a léčíme sebe i naše vztahy. Získáváme více svobody, protože jsme méně závislí na tom, co se právě děje okolo nás. A tato vnitřní změna se projeví i navenek. Umíme si vytvářet žádoucí podmínky, které přinášejí bohatší a po všech stránkách spokojenější život.

Jaké kvality vám přinesou naše semináře v jednotlivých oblastech života?

Partnerství

Vědomější a láskyplnější vztahy s partnerem, s rodiči, dětmi či okolím.

Zdraví

Poznání, jaké myšlení a chování podporuje mé zdraví a vytváří mé nemoci, co mi slouží a co škodí a jak to změnit.

Práce

Sebeuplatnění v podnikání, zaměstnání, posílení chybějících kvalit, vlastní hodnoty a sebevědomí, uznání svého potenciálu, dovolit si být úspěšný.

Osobní rozvoj

Pro začátečníky i pokročilé, kteří si kladou otázku, kdo jsem, jaký život si chci vytvořit, jak zažívat vnější, ale i vnitřní hojnost, hlubší poznání duchovních hodnot a zákonitostí.