Dívka - milenka - matka - stařena

Tak jako v přírodě má každé roční období svoji funkci, tak stejně to je u nás, kde v každé životní etapě jsme v jiné fázi zrání, máme jiné výzvy a využíváme jiných kvalit. Je to neustálý cyklus, občas je nějaké období náročné a hektické a potom přijde čas odpočinku, kdy se v nás nenápadně rodí něco nového. Přichází další role, jiné výzvy, kde s každým obdobím máme díky přešlapům možnost vnitřně vyrůst, posílit se, naučit se novému a stát se vědomějšími. Někdy se stane, že máme tendenci určité období přeskočit, nicméně nevyřešená témata se hlásí a chtějí se uzdravit. To se nám může promítat také do snů, ve kterých se nám opakují stejná témata – uvíznutí v nějakém vztahu, v určitém věku nebo v situaci.

Na semináři se podíváme, jaké archetypy nás nejvíce oslovují, které kvality či dary máme silné, jak s nimi v životě nakládáme a o jaké archetypy se můžeme opřít. Také ve kterých místech jsme možná uvízly, cítíme se zraněné nebo si jako ženy nevěříme. Které role jsou pro nás náročné, ztrácíme se v nich, a jak se s tím můžeme vypořádat. Věřím tomu, že veškerý potenciál nosíme v sobě a můžeme ho vědomě využívat.

Čeká nás víkend plný objevování různých fází našeho života. V mládí jsme jako nevinné dívky možná toužily po romantické lásce, později jako milenky se odevzdaly svému milému a zažívaly stavy vášně a rozkoše, jako matky se rozdaly svým dětem a někdy i ztratily samy sebe. Nakonec se zaměříme na období stařeny, která už není připoutaná ke všemu světskému, ale hledí na život a jeho radosti i starosti s odstupem a moudrostí.

Každé období našeho života s sebou nese radosti, starosti, lásku i zklamání a má svůj význam se na tyto fáze naladit, projít si je, uzdravit je a s láskou propustit.

Jak s tím na semináři budeme pracovat?

Zachováme vedené i aktivní meditace, prožitkové cvičení, konstelační techniky, sdílení k hlubšímu sebeuvědomění, tanec i rituál.