Zrcadlení ve vztazích

Partnerské vztahy, ale nejen ty, jsou většinou nejlepším zrcadlem nás samých. Zrcadlí se v nich pravda o našich zraněních, potlačených částech, pravda o naší ženské i mužské polaritě.  Přestat uhýbat před přímým pohledem do tohoto zrcadla vyžaduje odvahu a také upřímnou touhu a odhodlání poznat pravdu o sobě samém. Poznání této pravdy může zpočátku být velmi bolestivé a může v nás vzbuzovat pocity smutku, vzteku, selhání či bezmoci. Přijetím skutečnosti takové, jaká je, k nám pak může přijít skutečné léčení a posílení té části v nás, které se to týká. Obviňování toho druhého i sebe mizí a my dospíváme ruku v ruce s přijímáním svého dílu zodpovědnosti za náš vztah s partnerem a především za náš vztah k sobě samým.

Pojďme společně objevovat a zvědomovat, jak vnímáme svoji ženskou a mužskou část a jak se to zrcadlí venku. Vnímám svou ženskou část jako krásnou a hodnotnou a můj partner mě obdivuje, hýčká a podporuje? Nebo tomu tak není a můj partner mi to bolestivě ukazuje. A co moje mužská část? Vnímám kvality mužské energie uvnitř sebe a zrcadlí se mi to i vně? Je to láska i největší dobrodružství života objevovat sebe sama.

Přesně to, co vyzařuji, se mi vrací… 

Přestože je ženský i mužský seminář ve stejném čase a místě, budeme pracovat odděleně a setkáme se pouze na část sobotního večerního programu.

Jaké kvality mi přinese tato esence?

Uzdravení a posílení té části, která je nezralá. Vzájemný respekt.

Co je potřeba léčit, co bývá problém?

Nezralá, ponížená nebo zraněná mužská či ženská část a neúcta k jednomu z pohlaví.

Jak s tím na semináři budeme pracovat?

Meditace- vedené i aktivní, prožitkové cvičení, sdílení k hlubšímu sebeuvědomění, konstelační techniky, tanec, rituál.