Umění žít vztah plný lásky a porozumění v hluboké intimitě.

Tolik si všichni přejeme láskyplný vztah. Bývá to nejčastější téma především žen, ale i každý muž chce sdílet svůj život se svým protějškem. A zároveň tady je nejvíce nedorozumění, nepochopení a nejvíce bolesti a emočního strádání. Většinou moc nevíme, jak vytvořit funkční trvalejší naplňující vztah. Chybí nám vzory, často tomu neodpovídá ani obraz našich rodičů, z dětství si pamatujeme věčnou nespokojenost, obviňování toho druhého nebo nezájem něco měnit. O to více si přejeme to zvládnout lépe. Dnes to řešíme poměrně snadno rozvodem či rozchodem, ale často narážíme na podobná témata i s dalšími partnery. Tím se více uzavíráme a držíme si odstup, abychom nezažívali opětovně bolest. Ale právě pravdivé vyjadřování sebe sama, a to že si dovolím být zranitelný, mě může přivést k mnohem hlubší intimitě s partnerem. Otevřená komunikace pomáhá vytvořit zdravý naplněný vztah, postavený na lásce a porozumění.
Jaké kvality mi přinese tento seminář?
Pomoc ve způsobu komunikace, otevření se druhému a vytváření intimního lásky plného prostředí. Dovolit si partnerovi ukázat i svoji zranitelnost.  
Co je potřeba léčit, co bývá problém?
Nezdravé vztahy, plné obviňování, podezírání, nedorozumění, kde schází otevřená komunikace s partnerem. Tendence padat do role dítěte nebo rodiče, kde je vždy jeden vinen a druhý oběť.
Jak s tím na semináři budeme pracovat?
Meditace- vedené i aktivní, prožitkové cvičení, sdílení k hlubšímu sebeuvědomění, konstelační techniky, tanec.