Odhodit své obrazy sama sebe a znovu zažít, kdo skutečně jsem v přítomném okamžiku

V tomto semináři se stáváme vědomější naší druhé tváře, našich image, představ a to, jak jsme k nim připoutaní. Hluboko uvnitř věříme, že musíme následovat naše představy, a že to, co ukazujeme světu, je naše pravé já. Komplikujeme si život spoustou překážek a výmyslů a vůbec nevidíme, že si takto vytváříme své peklo.  Potom jsme nešťastní a nevíme jak z toho ven. Je to začarovaný kruh. Dovolíme, aby naše temná část měla nad námi moc, jsme k ní tak připoutaní, že ji nechceme pustit. Během hlubokého procesu se podíváme s vyšším vědomým na naše stíny, přineseme je na světlo a pustíme to, co nám již neslouží. Náš život může být znovu veselejší, úspěšný, plný důvěry a lásky tady a teď.
Jaké kvality mi přinese tento seminář?
Znovu zažití své podstaty, krásy a vnitřní pravdy, toho, kdo skutečně jsem v přítomném okamžiku, tady a teď.
Co je potřeba léčit, co bývá problém?
Vytváření nepravdivého sebe obrazu, který nevyjadřuje naši podstatu a pravdu o nás. Ze strachu si tvoříme ideu, něčeho co nejsme. Oddělení od podstaty.
Jak s tím na semináři budeme pracovat?
Meditace- vedené i aktivní, zenové divadlo, prožitkové cvičení, sdílení k hlubšímu sebeuvědomění, konstelační techniky, tanec.