Pochopení kdo jsem, kam jdu, co mě v životě podporuje a co mi brání žít život naplno

Tématem semináře je kvalita bdělosti. Čím bdělejší se stáváme, tím pomalejší a klidnější je naše neustále tlachající mysl. Jak to ale udělat, když v činech, myšlení a pocitech si často odporujeme, cítíme se roztříštěni a vnímáme to jako zmatek a utrpení v sobě?
Stačí začít pozorovat. Pouhým uvědomováním si těla se tělo uvolní. Pozorováním myšlenek přestanou být myšlenky tak chaotické a naše emoce se potupně spojí s tělem a myslí v jeden celek. Dostáváme se do svého středu, plného vědomí. Kvalitu vyššího vědomí představuje v metodě Diamnd Logos tmavě modrá esence bytí.
S kvalitou vyššího vědomí odpadá kontrola, připoutanost k bolesti a utrpení, ztrácíme nutkání stále něco řešit a na vše reagovat. Rozplynou se touhy po moci, manipulaci, po naplňování falešných představ ega. Bdělost nás spojuje se středem a naše vnitřní energie může přirozeně proudit.

Co mi přinese účast na kurzu?
Bdělost, probuzení z hlubokého spánku. Procitnutí na mnoha rovinách. Uvědomění si, co mi brání růst.
Co je potřeba léčit, co bývá problém?
Následování svého nevědomého myšlení, vnitřních obran a připoutaností. Naše nevědomí má nad námi velkou moc, potřebujeme uvidět svá omezující přesvědčení.
Jak s tím na semináři budeme pracovat?
Meditace - vedené i aktivní, prožitkové cvičení, zenové divadlo, rituální techniky, sdílení k hlubšímu sebeuvědomění, konstelační techniky, tanec.