Příležitost poznat, jak funguje moje osobnost a jaké jsou mé největší kvality

VIDEO POZVÁNKA: https://www.youtube.com/watch?v=vK-ZBk1oCaw 

  

V ceně lektorného je i následné online setkání. Zaměříme se v něm na krátkou rekapitulaci o čem je enneagram a na to, jak s ním zacházíte v každodenním životě. 

Termín setkání plánujeme přibližně po dvou týdnech po ukončení živého semináře, včas vám dáme vědět. Program přizpůsobíme vašim potřebám. Ze setkání obdržíte audio nahrávku.. (cvičení ve skupinkách, otázky k ujasnění, doporučení)

 

Enneagram je typologie osobnosti, která popisuje devět různých osobnostních typů, myšlenkové vzorce, emoční schémata a obranné mechanismy přežití. Každý typ má svoji stinnou i světlou stránku. Ta stinná je naše nevědomé chování, identifikace s naším egem, kde není prostor pro vnímání srdcem. Ta světlá je vědomí toho, kdo jsem a kontakt se svoji vnitřní podstatou, svojí duší a bytím. Přináší nám opravdové naplnění, svobodu, lásku a všechny kvality, po kterých toužíme.

Čemu se budeme věnovat?
* Představíme si typologii a prožitek jednotlivých typů osobnosti.
* Dojdeme k bližšímu poznání toho, jaké máte kvality a silné stránky, jak fungují vaše vnitřní mechanismy.
* Otevřeme cestu k hlubokému porozumění vašich emocí a k tomu, jak s nimi zacházet.
* Tím, že poznáte sama sebe, získáte nástroje pro snazší vystoupení z toho, co vám již neslouží.
* Lépe porozumíte druhým a svým vztahům, bude se vám lépe komunikovat.
* Poznáte svoji nejvyšší esenci – kvalitu, která je vám přirozená a ke které máte dojít.
* Na semináři budeme pracovat s vedenými i aktivními meditacemi, výkladem typologie enneagramu, prožitkovými cvičeními, sdílením k hlubšímu sebeuvědomění, konstelačními technikami a tancem.