Navrácení základní důvěry v sebe sama a jasnosti ve všem, co dělám.

V ceně lektorného je i následné online setkání, ve kterém se zaměříme na to, co se vám aktuálně děje po semináři. Posílíme kvality bílé esence, tak abyste byli v kontaktu s jasností, důvěrou a zůstali ve své stabilitě v každodenním životě. Termín online setkání plánujeme přibližně 2 týdny po ukončení živého semináře a bude ještě upřesněn. Program přizpůsobíme vašim potřebám, součástí bude i meditace. Ze setkání obdržíte video nahrávku. 

 

Stabilita, důvěra, jasnost a vnitřní pevnost jsou kvality, které jsou nám vlastní, ale přesto se z našeho života mohou vytrácet. Naproti tomu zažíváme nedůvěru v sebe sama, pocit nedostatečné hodnoty, nízké sebevědomé, nejistotu nebo přílišné pochybování. Tato témata jsou často spojena s naším otcem, který do nás otiskl to, jak sám vnímal svět.
 
Na semináři budeme pracovat na uvědomění si, kde následujeme nastavení otce, a jak je možné z něj vystoupit. Budeme pracovat s nástroji, které vám pomohou najít v sobě disciplínu a vůli dělat v životě to, co sami chcete. Kurz vám otevře cestu k větší důvěře v sebe sama, v druhé i v duchovní principy, které nás převyšují.
 
Čemu se budeme věnovat?
 
* Podíváme se vztah s tátou a na to, jak se můžeme opřít o jeho kvality.
* Zaměříme se na zvědomení toho, v čem si věříte nebo nevěříte. Na situace, kdy zažíváte pocit stability a jistoty, a naopak.
* Zjistíme, nakolik žijete podle své vlastní vůle a nakolik jste ovlivněni svým okolím.
* Během semináře vás čekají vedené i aktivní meditace, prožitková cvičení, sdílení k hlubšímu sebeuvědomění, konstelační techniky a tanec.