Láska slouží, zatím co ego chce, aby mu bylo slouženo.

Úroveň našeho vědomí určuje, jak prožíváme lásku.

Nízká úroveň vědomí sebou nese těžké emoce, jako je strach, hněv, vina, pýcha, nenávist, stud a jiné. Ego je hlavní vůdce, který pod vlivem těchto emocí řídí náš život a nedovoluje prožitek vyšší vibrace lásky. Tajně čerpá potěšení z negativity. Ego žárlí na vše, o čem tuší, že přesahuje vlastní omezenost, a tak se snaží srážet vše, čemu nedokáže porozumět. Sebeúcta a sebe láska se odvíjí podle toho, jakou hodnotu mi dají druzí. A tak i pozornost automaticky přechází k posuzování, komentování a obviňování druhých. Láska v tomto pojetí vychází z naučených rodinných programů, je to více o dělání, než bytí. Projevuje se to péčí nebo děláním něčeho pro druhé za účelem nějakého zisku. Duchovní vývoj nás přivádí více k sobě samému. Není to už tolik o tom, co druzí, ale začínáme být schopni sebe reflexe a sebe přijetí i v situacích, které pro nás nejsou příznivé. Naše ego se pomalu začíná uvolňovat a odevzdávat svoji moc tomu Vyššímu. Začíná připouštět svoji omezenost. Pokud přijde strach a jiné negativní energie, můžeme je vidět, ale nemusíme být s nimi ztotožněni. Velkou výzvou k překonání strachu a s ním spojených pochybností, je ochota jim čelit s odvahou. Překonáváním těchto překážek k nám začíná proudit duchovní energie lásky. Překročením duality se láska postupně zduchovňuje a stává se z ní soulad s Božským, které je jejím nejvyšším zdrojem.


Jaké kvality mi přinese tento seminář?

Zvědomování si úrovně vědomí, kde se obvykle pohybuji a co mě k tomu vede. Propojení s vyššími frekvencemi lásky a vnímání sebe a všeho z této roviny.


Co je potřeba léčit, co bývá problém?

Uvíznutí v negativních emocích a zarputilé držení se starých nefunkčních vzorců. Nadvláda ega nad mým životem a neochota se odevzdat vyšší moci.


Jak s tím na semináři budeme pracovat?

Představíme si vývojové mapy vědomí dle D.R.Hawkinse, A.Villolda a W.Nellese, čekají nás vedené i aktivní meditace zaměřené na dané téma, techniky na otevírání srdečního centra, prožitkové cvičení, sdílení k hlubšímu sebeuvědomění, konstelační techniky, tanec…