Poznání, v čem jsem jedinečný, a jak s tím mohu nově naložit v životě.

Všichni přicházíme na svět s touhou vylepšit tento svět, přinést to nejlepší z nás do rodiny a časem i do vztahu a společnosti. Bohužel většinou tím, jak jsme doma a ve škole formování, tak na to pozapomeneme a děláme věci, které se od nás očekávají. Přestáváme být spojeni sami se sebou, ztrácíme se v požadavcích od okolí a naše vnitřní touhy potlačujeme. Pracujeme s velkým úsilím, přichází vyčerpanost, otrávenost a nějak se vytrácí radost a smysl veškerého snažení. Utěšujeme se, že každý přece musí pracovat, a nakonec to přece taky zvládnu… Podvědomě tušíme, že jsme jedineční, a se že uvnitř nás skrývá něco víc, ale když na to jenom pomyslíme, tak máme tendenci to rychle shodit.
V semináři se zaměříme na naše kvality a talenty, s kterými jsme se narodili, na to co je pro nás naprosto přirozené a kde vnímáme radost a naplnění. Podíváme se na to, jak je v sobě posílit, a v souladu s naším posláním, je žít v běžném životě.

Nakolik si tvoříme svůj život v souladu s našimi dary, které jsme dostali do vínku. Jak můžeme tvořit vědomě a především, nakolik nás omezuje vlastní mysl v nedůvěře, přesvědčení, že to či ono nelze. Zaměříme se na to, po čem opravdu toužíme a jak s tím můžeme být vnitřně v souladu, abychom si zároveň tuto realitu manifestovali. 
Jaké kvality mi přinese tento seminář?
Procítění mých jedinečných kvalit a talentů, s kterými mohu naplňovat poslání své duše.
Co je potřeba léčit, co bývá problém?
Přesvědčení, že nemám žádnou hodnotu ani talenty. Dělám, co se ode mě očekává, nehledám více.
Jak s tím na semináři budeme pracovat?
Meditace - vedené i aktivní, komunikace s vnitřními hlasy, využití archetypů, prožitkové cvičení, sdílení k hlubšímu sebeuvědomění, konstelační techniky, tanec.