k rozvíjení ženského potenciálu

Pojďme spolu v intimním ženském kruhu vědomě uchopit naše sny a využít jejich poselství, sílu a moudrost k podpoře našeho ženství.

Od dávných dob lidé věřili, že sny přinášejí důležitá poselství. Velmi často se v nich zrcadlí právě pravda o tom, co uvnitř sebe ve skutečnosti nosíme a čemu bychom měli věnovat pozornost. Sny nás mohou přenést nejen do minulosti, ale také do budoucnosti a dokonce je v nich možné komunikovat s jinými bytostmi. Občas nás sny před něčím varují a jindy prostřednictvím nich obdržíme důležitou zprávu, kterou je dobré následovat. Šamani dodnes využívají sny k léčení nemocných, k odvádění duší zemřelých, případně ke komunikaci se zemřelými. Sny lze ale také využít k vytváření vizí týkajících se například nových projektů.  Velkou pozornost zkoumání snů věnoval už švýcarský lékař a psyhoterapeut C. G. Jung, který se snažil o lepší pochopení lidské psychiky díky metodě promlouvání s nevědomím. I v současné psychologii najdeme využívání analýzy snů jako jedné z mnoha metod terapeutické práce.

Zdálo se mi… 

že mé tělo je upleteno z mořských řas,
že má duše je třepotající se kolibřík
a mé srdce je průzračné jako slzy.

(Dita Szabó)

Na semináři se zaměříme na techniky práce se sny, které se vyvinuly v šamanských kulturách po celém světě.  Podíváme se, o čem sníme v bdělém snu a jak můžeme rozvíjet toto snění k vědomému tvoření vyššího dobra a rozvíjení ženského potenciálu.

Ukážeme si cestu, jak pracovat se sny, abychom viděli poselství, které k nám skrze sny přichází a správně ho uchopili k vědomému tvoření a našemu rozvoji.  Propojíme téma nočního i denního snění s ženskou intuicí a dary, které ženě přicházejí především prostřednictvím jejího srdce.

Doporučuji případným zájemkyním o tento seminář, aby si zapisovaly své sny do diáře, čímž získáme materiál pro práci na semináři.

Jak bude seminář probíhat?

Zachováme aktivní i vedené meditace. Projdeme si své sny a podíváme se, jaké nám přinášejí poselství a jak je můžeme využít k našemu růstu či léčení.  Zaměříme se také na bdělé snění, jak můžeme více snít a využívat a rozvíjet bdělé snění pro tvoření vyššího dobra a nárůstu našeho vědomí. Podíváme se na to, co nám pomáhá být více v propojení s ženskými kvalitami, moudrostí a laskavostí. Spojíme se se svým silovým zvířetem, které nás bude provázet na této cestě. Součástí je i rituál na podporu ženství a naplnění našich snů.