Dar partnerství.

Jakým lekcím se učí muži a jakým lekcím se učí ženy? Co přináší do vztahu skutečný muž a skutečná žena? O zralém a nezralém ženství a mužství. Proč si navzájem nerozumíme, když jsme spolu a vedeme dialog. Často nás zaráží, a my sami narážíme na nedorozumění mezi sebou a svým partnerem/partnerkou. Základem je znát svoje skutečné potřeby a umění vnímat druhého. Umění být otevřená/otevřený pro druhého a přitom respektovat svoje hranice. Jak tedy porozumět druhému a sama/sám sobě, jak vědomě žít ve vztahu a ukončit opakující se partnerská dramata, je jedním z mnoha témat našich seminářů pro páry.

V předcházejících seminářích s touto tématikou jsme pracovali s aktuálními tématy párů se záměrem obohatit jejich partnerský život o nový rozměr pochopení, porozumění a lásky.

Co mi přinese účast na kurzu?

Účast na semináři vám přinese prožitek hlubšího spojení s partnerem, prohloubení intimity a větší blízkosti, ruku v ruce jdoucí s pochopením skryté dynamiky života ve dvou.

Co je nejčastější problém, který na kurzu řešíme?

Jak naslouchat druhému a jak ho slyšet? Jak vytvořit skutečnou bezpečnou intimitu? Jaké jsou moje potřeby? Jaká mám očekávání…? Obecně vzato je to naše nevědomost a neznalost sebe, druhého i dynamiky vztahu. Někdy také chybějící dovednost komunikovat a naslouchat sobě i druhému, malé povědomí o skutečné intimitě, o svých potřebách a očekáváních.

Jak s tím na kurzu budeme pracovat?

Meditace - vedené i aktivní, prožitková cvičení, léčebné techniky, sdílení k hlubšímu sebeuvědomění, konstelační techniky.