Bezpodmínečné přijetí sama sebe, odpuštění a uzdravení svého myšlení

V ceně lektorného je i následné online setkání, ve kterém se zaměříme na to, co se vám aktuálně děje po semináři. Posílíme kvality zelené esence, tak abyste láskyplně a s respektem vnímali sami sebe a léčení a soucit byl součástí vašeho běžného života. Termín online setkání plánujeme přibližně 2 týdny po ukončení živého semináře a bude ještě upřesněn. Program přizpůsobíme vašim potřebám, součástí bude i meditace. Ze setkání obdržíte video nahrávku

 

Různé šoky a traumata hluboko uložené v našem emočním tělě nás oddělují od plnohodnotného prožívání života. Na semináři se věnujeme tématu sebeuzdravení. Čas od času se potkáme s bolestí v podobě starých vzpomínek nebo zažíváme pocit člověka, který je poražen a neví, co dál. Na tomto místě potřebujeme kromě jiného zažít kvalitu soucitu; soucitu, který máme sami v sobě. 

Kvalitu soucítění přináší v metodě Diamnod Logos zelená esence bytí, kvalita srdce, kvalita něžné milující lásky, hlubokého respektu a soucitu k sobě i existenci. Je to kvalita podporující uzdravování emočních zranění, kvalita, se kterou přichází pochopení smyslu existence. 

Zaměříme se na uzdravení našeho vnitřního dítěte, které je nejisté a zraněné od raného dětství. 

Co mi přinese účast na kurzu?
Léčení emočních zranění a traumat z dětství. Přijetí sama sebe, tak jak jsem. Odpuštění, soucit a lásku k sobě i druhým.
Co je nejčastější problém, který na kurzu řešíme?
Nepřijetí sebe sama a trestání se. Pocity viny, staré křivdy a nepochopení z minulosti. Stresy, úzkosti, přesvědčení, že druzí jsou důležitější než já.
Jak s tím na semináři budeme pracovat?
Meditace - vedené i aktivní, prožitkové cvičení, léčebné techniky, sdílení k hlubšímu sebeuvědomění, konstelační techniky, tanec.