Vlastnit nejen auto světové značky...

...ale v první řadě vlastnit svůj život, svoji energii, svůj čas. Život přináší do mužova života mnoho výzev. Společná setkání nám umožňují nacházet odpovědi na v dnešní době pořád aktuální otázky zabývající se účelem života muže i jeho posláním. Vydejme se společně na hlubokou transformační cestu od hledání vlastní vize skrze objevování temné stránky mužství, přes mužskou sexualitu k archetypům až ke kořenům lásky...

Co mi přinese účast na kurzu?

Objevení zdroje vědomí a ukotvení v něm. Rozpoznání vlastní pravdy. Vědomí vlastních kvalit, schopností a možností.Skutečnou sílu. Důvěru v sebe... Toto vše se pochopitelně dále odráží v jeho vztazích, rodině i práci.

Konkrétní informace k tématům semináře naleznete vždy u aktuální akce.

Co je nejčastější problém, který na kurzu řešíme?

Často se sekáváme s tím, že pozornost muže je spíš, než k vlastnímu zdroji, zaměřena do vnějšího okolí - k jeho práci, manželce, k penězům nebo k zábavě. Tím ale úplně míjí sám sebe. Přitom právě zacílení k vlastnímu zdroji umožňuje muži dosáhnout nejhlubšího poznání a životního naplnění.

Jak s tím na kurzu pracovat?

Meditace - vedené i aktivní, prožitková cvičení, léčebné techniky, sdílení k hlubšímu sebeuvědomění, konstelační techniky, rituál, tanec.