Jak můžeme láskou a vědomím zvyšovat vibrace nás samotných i prostředí, ve kterém se pohybujeme …

My všichni jsme velmi obdarovaní vědomím, láskou, všemi božskými kvalitami, bohužel málo kdo z nás si to uvědomuje… Vliv společnosti, často i rodiny nás zhypnotizoval takovým způsobem, že skutečně věříme, že nemáme žádnou moc nad svým životem a že už vůbec není v naší moci měnit něco, co nazýváme prostředím, okolím, přírodou… Naštěstí přibývá mnohých z nás, kteří hluboce uvnitř cítí, že je možné něco dělat, a že jsme mnohem mocnější, než nám je běžně překládáno, a že ta cesta vede skrz mě, jako jednotlivce...

Dnešní čas evoluce, kdy se ženská energie zdvihá a umocňuje, vyžaduje od žen, aby otevřely svá srdce a dovolily, aby jejich láska zasáhla srdce muže… Aby svoji láskou navýšily vibrace okolo sebe, vytvořily úrodné podhoubí ve svých domovech, v práci i v přírodě, tak aby se mohlo zrodit něco nového, aby naše vztahy vzkvétaly, aby atmosféra s kolegy byla otevřená a tvořivá… Abychom všichni byli natolik vyživeni, že naše láska přeteče i k matce Zemi, k přírodě, našemu městu, státu… Znovu nás zasáhne krása, která je všude okolo mě i ve mně…

Článek k tématu si můžete přečíst zde na straně 10

Co mi účast přinese na kurzu?

Vyzkoušíme si vědomě navýšit své vibrace, přivést je k druhému, tak aby se nám to posléze dařilo i v každodenním životě, v partnerství, v rodině, s přáteli…  Zkontaktujeme se s okolím, kde žijeme, místem, kde pracujeme a navýšíme energetický potenciál i tam. Poté se podíváme na možnosti, jak můžeme ovlivnit naše město, případně projekt či to, co je pro nás aktuální…

Co nejčastěji bývá problém, co je potřeba změnit?

Často zapomínáme na to, že naše štěstí a spokojenost je v naší moci a pozorností sklouzáváme k tomu, co nefunguje, kde se nám nelíbí a co musíme vydržet, aby vše fungovalo. Ať to jsou povinnosti, vztahy s partnerem nebo třeba pracovní záležitosti. Život se pak stává rutinou, kde se vytrácí radost, láska, krása…

 Jak s tím budeme pracovat?

Meditace - vedené i aktivní, cvičení na zvyšování vibrací, rituál zaměřený na téma semináře, konstelační techniky, sdílení k hlubšímu sebeuvědomění, tanec.