Vnitřní svoboda umožňuje vnímat krásu vlastní existence....

Skutečná svoboda vzniká v nitru člověka a činí z něj jedinečnou nespoutanou bytost. Ženu pak otevírá jako nádhernou květinu, krášlící veškerý život. Tuto svobodu provází vůně rozvzpomenutí se na sebe, následována je lehkostí a radostí bytí. Zároveň se probouzí nezatěžující odpovědnost k sobě samotné i všemu živému v jejím životě. Láska podpořená vnitřní svobodou, otevírá obrovský potenciál, který můžeme s partnerem nebo v rodině sdílet při tvoření společného života. Tato dovednost následně umožňuje potkávat se ve vztazích jako svobodné bytosti v lásce, která nás obohacuje a léčí.

Jaké kvality mi přinese tento seminář? 

Seminář přináší ženám mnohé odpovědi na téma v dnešní době tolik diskutované - vnitřní nesvoboda a závislost žen naší doby. Zároveň přináší hlubší prožitek vnitřní svobody a také pochopení toho, že jako ženy vlastnící svoji vnitřní svobodu, dokážeme láskyplně podpořit nejen své partnery, ale i svoje děti a své přátele v jejich svobodě. To následně přináší do našich vztahů mnohem více harmonie, lásky, porozumění a intimity.

Co je potřeba léčit, co bývá problém?

Pokud se cítíme svázané nebo jako v kleci či snad přímo nesvobodné, pravděpodobně jsme uvízli v nějaké závislosti- může se jednat například o závislost ve vztahu, nebo třeba o závislost na uznání ostatních či čokoládě… Společně se podíváme na to, co nás omezuje, svazuje a spoutává. Podíváme se na místa, kde jsme uvízly v blátě závislosti a nesvobody, pomůžeme si vlastním pochopením, najít cestu ven, najít svoji vnitřní svobodu.

Jak s tím na semináři budeme pracovat?

Meditace - vedené i aktivní, prožitkové cvičení, sdílení k hlubšímu sebeuvědomění, konstelační techniky, tanec, rituál podporující vnitřní svobod.