Domovem muže se musí stát věčnost a to v každičkém okamžiku.

Osho: "Nového muže si představuji jako rebela, jako muže, jenž hledá své pravé Já, svou pravou tvář. Muže, který je připraven odhodit všechny masky, všechnu okázalost a přetvářku a ukázat světu, kým skutečně je. Nezáleží na tom, zda je milovaný nebo odmítaný, respektovaný, vážený nebo nerespektovaný, oslavovaný nebo pronásledovaný; protože být sám sebou je největší požehnání v životě. I když budete pronásledováni, budete nesmírně spokojeni. Budete mužem pravdy, upřímným mužem, jenž zná lásku a soucit a chápe, že lidé jsou neteční, nevědomí a duchovně spící."

Jaké kvality mi přinese tento seminář? 

Seminář vás provede nepřetržitým procesem, ve kterém budete sami sebou v nejhlubších a v nejpokojnějších rovinách bytí. Podpoří vás ve vstupu do věčnosti každého okamžiku. Podpoří vás v tom, abyste jednoduše a bez úsilí klesli do neměnného a stále přítomného zdroje. Abyste ho procítili tak hluboko, jak jen dokážete, a pak se znovu vydali na cestu k naplnění svého životního poslání.

Co je potřeba léčit, co bývá problém?

Problémem či výzvou bývá, že v běžném kontaktu s vaší prací, dětmi, manželkou, partnerkou bývá vaše pozornost zaměřena spíše na svět proměn než na ponoření se do hlubokého moře neměnného a stále přítomného vlastního zdroje. Pokud jste stejní, jako většina mužů, máte silný sklon omezovat svoji pozornost na každodenní události a úkoly, život vám tak utíká mezi prsty, zatímco se vaše pozornost upírá ke zdánlivému světu nutných povinností. Jestliže však jste pevně zakotveni v tom, co přesahuje samotný život, našli jste svoji svobodu i sílu procházet životem s nadhledem a vědomím.

Jak s tím na semináři budeme pracovat?

Meditace - vedené i aktivní, prožitkové cvičení, sdílení k hlubšímu sebeuvědomění, konstelační techniky, tanec, rituál podporující vnitřní svobodu.