Tvoření si zdravé zářivé osobnosti v souladu se všemi kvalitami i naší duší

V ceně lektorného je i následné online setkání, ve kterém se zaměříme na to, nakolik se vám daří být v kontaktu s perlou a jejími tématy v každodenním životě. Termín online setkání plánujeme 2 týdny po ukončení živého semináře. Program přizpůsobíme vašim potřebám, součástí bude i meditace. Ze setkání obdržíte video nahrávku. 

 

Perla souvisí s vývojem naší osobnosti. Díky ní naše ego nachází harmonické propojení s esencemi i bodem světla. Lépe rozpoznáme, kdy nás ovládá naše falešné ego, a kdy zažíváme opravdovost našeho bytí. Už nemusíme zůstávat v konfliktech, dramatech a negativním splývání. Vnitřní potřeby se naplňují, s perlou přichází skutečné kvality pro každodenní život.
V tomto semináři přineseme světlo a vědomí do našich stínů. Odsud jsme tak manipulovaní, náš ďáblík v nás je tak geniální, že většinou to nejsme schopni uvidět. Tyto temné stránky si potřebujeme uvědomit, transformovat falešnou perlu na pravou a zažívat přirozeně vnitřní i vnější bohatství v souladu s naším bodem světla. 
Perla je přítomnost bez kontroly, má schopnost několika různých vlastností. S bílou perlou přicházíš do rovnováhy a můžeš plně důvěřovat lidem. Se zelenou perlou se stáváš milující laskavou osobou. S červenou perlou máš odvahu a sílu. Znamená to, že nejsi v kvalitách odvahy, ale jsi odvážný. To není, že mám soucit, ale jsem soucitný. Ty nemáš tyto kvality, ale jsi těmito kvalitami. Spojuješ se hlouběji a hlouběji s perlou. Pokud je naše ego v síle, vytváří kopie všech kvalit, jsme opět v hypnóze a fixaci. S perlou děláme velké kroky ven z této hypnózy, tvého enneagramového typu. Osho nazýval tuto perlu Zorba Buddha. To má úžasný význam. Můžu žít svůj život naplno - probuzený a s plným vědomím. Jsem mistrem svého života.


Jaké kvality mi přinese tato esence?
Hluboké propojení- vtělesnění s esencemi a duší, kde se jimi stáváme, a naše tělo tyto kvality vyzařuje.


Co je potřeba léčit, co bývá problém?
Sebe zapomnění často vede k oddělení se od kvalit- esencí či částí naší duše, Moc nad naším životem automaticky přebírá spíše naše ego, superego.


Jak s tím na semináři budeme pracovat?
Meditace- vedené i aktivní, prožitkové cvičení, techniky propojování s prožitkem perly, sdílení k hlubšímu sebeuvědomění, konstelační techniky, tanec.