Pozitivní přístup k životu, umění tvořit s hravostí a radostí v každodenním životě

V ceně lektorného je i následné online setkání, ve kterém se zaměříme na to, nakolik se vám daří zůstávat v kontaktu s kvalitami žluté esence i v každodenním životě. Termín online setkání plánujeme 2 týdny po ukončení živého semináře v neděli 21. května v 19:30 hod.. Program přizpůsobíme vašim potřebám a nebude chybět meditace k upevnění daných kvalit. Ze setkání obdržíte video nahrávku. 

Tématem semináře je hravost, nevinnost, spontánnost a tvořivost v našem životě. V metodě Diamond Logos představuje tuto kvalitu žlutá esence bytí.

Velkým tématem semináře je pocit zrady a léčení tohoto pocitu v sobě. Je to hluboké téma, které vědomě nebo nevědomě zaměstnává velkou část naší pozornosti, tíží nás a blokuje pozitivní přístup k životu.
Ten, kdo je spojený s kvalitou radosti, zažívá dětskou hravost při denních činnostech, tvoří z radosti a s radostí, ne proto, že bys měl nebo že musí. Nepotřebuje si tolik vytvářet omezující formu, soudy nad sebou i nad výsledky své práce, nepotřebuje předem jasnou představu o tom, jak věci mají „správně“ vypadat, kudy se má život „správně“ ubírat.

Zažijete si i Zenové divadlo.

Co mi přinese účast na kurzu?
Schopnost se opět začít spontánně smát, hrát si jako nevinné dítě, přirozeně tvořit a zažívat radost v běžných životních situacích.
Co je nejčastější problém, který na kurzu řešíme?
Přílišná vážnost, neschopnost se uvolnit a jít s proudem života. Přemíra myšlení a kontroly nad vším, co dělám. Pocity zrady, který mě tíží.
Jak s tím na semináři budeme pracovat?
Meditace - vedené i aktivní, prožitkové cvičení, zenové divadlo, sdílení k hlubšímu sebeuvědomění, konstelační techniky, tanec.

Date

4. 5. 2023 10:00 – 8. 5. 2023 16:00
price: 7700 Kč

Podmínky účasti na seminářích osobního rozvoje jsou jednoznačnou a nedílnou součástí našich seminářů. Pokud se chcete našich akcí zúčastnit, prosím seznamte se s níže uvedenými body:

  1. V případě, že účastník se rozhodne pro absolvování pouze části semináře, cena lektorného se nesnižuje.
  2. Účast na semináři je dobrovolná. Seminář nenahrazuje lékařskou či psychoterapeutickou péči. V případě, že účastník v současné době podstupuje jakýkoliv druh léčby, či trpí závažným onemocněním, zavazuje se před zahájením semináře informovat lektora o této skutečnosti a o charakteru obtíží, které jsou důvodem této léčby. Dále je doporučeno, aby o účasti na semináři informoval svého ošetřujícího lékaře.
  3. V případě těhotenství doporučujeme sdělit tuto událost lektorovi.
  4. Po celou dobu trvání semináře bere účastník plnou odpovědnost za své konání. Program a pokyny lektora jsou pouze návrhy, kterými se účastník řídí dle vlastního uvážení. Účastník bere na vědomí, že může být v průběhu semináře vystaven fyzickému, psychickému, či emocionálnímu zatížení.
  5. Lektor, pokud to uzná za vhodné, si vyhrazuje právo ukončit účastníkovu účast, v tomto případě bude vráceno lektorné za seminář. Pokud se sám účastník rozhodne předběžně opustit seminář, koná tak na vlastní odpovědnost a lektorné se nevrací.
  6. Pro nadstavbové semináře jako je Diamantové tělo, Bod světla......je nutné absolvovat všechny semináře základních esencí tj. bílá, červená, černá, zelená a žlutá.
  7. Cena za seminář je vždy uvedena v programu akcí. Cena za individuální sezení je 1000 Kč/hod. + 300 Kč/hod. překlad.

Vyplněním a odesláním osobních údajů ve formuláři přihlášky souhlasím se zpracováním mnou poskytnutých osobních údajů a jejich zařazení do databáze, která je ve vlastnictví podnikatelů Martina Janků (IČO 66289866) a Horsta Tiesslera (IČO 75922304). Martina Janků a Horst Tiessler se zavazují, že tyto údaje neposkytnou třetím osobám. Zpracování osobních údajů se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 101 / 2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Beru na vědomí, že uvedený souhlas může být odvolán pouze písemnou formou (e-mail), a to nejdéle do 30 dnů ode dne, kdy bude odvolání souhlasu doručeno vlastníkovi databáze.