Pozitivní přístup k životu, umění tvořit s hravostí a radostí v každodenním životě

V ceně lektorného je i následné online setkání, ve kterém se zaměříme na to, nakolik se vám daří zůstávat v kontaktu s kvalitami žluté esence i v každodenním životě. Termín online setkání plánujeme 2 týdny po ukončení živého semináře v neděli 21. května v 19:30 hod.. Program přizpůsobíme vašim potřebám a nebude chybět meditace k upevnění daných kvalit. Ze setkání obdržíte video nahrávku. 

Tématem semináře je hravost, nevinnost, spontánnost a tvořivost v našem životě. V metodě Diamond Logos představuje tuto kvalitu žlutá esence bytí.

Velkým tématem semináře je pocit zrady a léčení tohoto pocitu v sobě. Je to hluboké téma, které vědomě nebo nevědomě zaměstnává velkou část naší pozornosti, tíží nás a blokuje pozitivní přístup k životu.
Ten, kdo je spojený s kvalitou radosti, zažívá dětskou hravost při denních činnostech, tvoří z radosti a s radostí, ne proto, že bys měl nebo že musí. Nepotřebuje si tolik vytvářet omezující formu, soudy nad sebou i nad výsledky své práce, nepotřebuje předem jasnou představu o tom, jak věci mají „správně“ vypadat, kudy se má život „správně“ ubírat.

Zažijete si i Zenové divadlo.

Co mi přinese účast na kurzu?
Schopnost se opět začít spontánně smát, hrát si jako nevinné dítě, přirozeně tvořit a zažívat radost v běžných životních situacích.
Co je nejčastější problém, který na kurzu řešíme?
Přílišná vážnost, neschopnost se uvolnit a jít s proudem života. Přemíra myšlení a kontroly nad vším, co dělám. Pocity zrady, který mě tíží.
Jak s tím na semináři budeme pracovat?
Meditace - vedené i aktivní, prožitkové cvičení, zenové divadlo, sdílení k hlubšímu sebeuvědomění, konstelační techniky, tanec.