Šamanské utváření reality

Chápání snu z pohledu psychologie versus šamanismu…

Jaký je rozdíl mezi denním a nočním sněním?

Jaké poselství nám sny přináší a jak s nimi lze pracovat?

Do jaké míry můžeme ovlivňovat své sny?

 

Časový harmonogram (přibližné časy)

19:30 – 19:35 přivítání se

19:35 – 19:50 povídání k danému tématu

19:50 – 20:10 výklad konkrétního snu + jak na to...

20:10 – 20:25 vstoupení do snového světa při zvuku bubnů

20:25 – 20:35 přestávka

20:35 – 21:20 ve skupinkách výklad svého prožitku

21:20 – 21:30 doporučení k vědomému snění, rozloučení se