Předvánoční ztišení se ...

V našem srdci je posvátný prostor, o kterém toho moc nevíme a vlastně ho ani neznáme. Pokud do něj vstoupíme, dostaneme se do tmy, a tím i do kontaktu s Kristovým vědomím, božským zdrojem. Pojďme společně objevit toto místo v nás, aby semínko evoluce vyššího vědomí mohlo růst.


Jaké kvality mi přinese tento seminář?

Kontakt s vyšším vědomím a božským aspektem ve mně a venku

 

Co je potřeba léčit, co bývá problém?

Odpojení se od duše, božského zdroje…

 

Jak s tím na semináři budeme pracovat?

Meditace, sdílení, tanec