Návrat ke kořenům, nalézání světla v nitru

vede Martina Janků a Lenka Krahulcová

- meditace v přírodě, vzájemná blízkost, léčení příběhem a niterný obraz světla v nitru

Padá listí, teplo se ztrácí, síla se vrací ke kořenům. Dny se krátí, ale srdce rozjasňuje.

V době, kdy příroda kolem zvolna utichá, roste příležitost probouzet naše nitro a nalézat světlo a teplo v nás ukryté. Spojíme se s přírodou jesenického podhůří a s dary, které nám podzim za rouškou mlhy, chladu a šera přináší. Zažijeme společnou ranní meditaci přivítání slunce, výpravu kolem potůčku do Malínské rokle, její tajemné štoly i krátké putování večerní krajinou, kde si vědomě zažehneme na cestu své vnitřní světlo.

Oceníme pak teplo a světlo dřevem vytopené jurty, pocítíme vzájemnost a dýchne na nás kouzlo dávných společenství. Mongolský stan – jurta slouží celoročně jako zázemí dětem lesní školky, trámy svým uspořádáním symbolizují vnitřní slunce, lana ukotvenost a provázanost a plachta s vlněným zateplením ochranu. Střešní okno je jako oko hledící do nebe a litinová kamínka na dřevo jsou jejím srdcem. Tady budeme společně meditovat, sdílet i spát ve vlastním spacáku, čeká nás piknik v přírodě i přípitek se svatomartinským vínem.

V dávných dobách bylo jedním z mocných nástrojů léčení příběhem. Z šera noci tedy necháme vystoupit dnes téměř zapomenutý obraz svatého Martina na bílém koni – necháme si vyprávět jeho pravdivý příběh a vydáme se společně do tmy hledat jeho poselství, dar světla, soucitu a lásky. Toto léčivé světlo pak přineseme do míst, kde vládne tma a naše stíny, do míst našich emocionálních zranění. Tento příběh si postavíme konstelačně a podíváme se, jaké nám přináší poselství.

Jak budeme na semináři pracovat?

Meditace - vedené i aktivní, prožitkové cvičení v přírodě, léčebné techniky, léčení příběhem, sdílení k hlubšímu sebeuvědomění, konstelační techniky, tanec.