Vytvoření vnitřního chrámu, místa, kam se můžu vracet.

V ceně lektorného je i následné online setkání, ve kterém se zaměříme na to, co se vám aktuálně děje po semináře, abychom posílili svoji vnitřní pevnost a vnitřní hranice a cítili se v bezpečí i v každodenním životě. Termín online setkání plánujeme 2 týdny po ukončení živého semináře. Program přizpůsobíme vašim potřebám, součástí bude i meditace. Ze setkání obdržíte video nahrávku

 

Citadela je pevnost chránící město, může být umístěna uvnitř ve městě nebo být součástí jeho hradeb. My si vytvoříme svoji vnitřní citadelu, svůj prostor, který nám zajistí bezpečí a jasné spojení s matkou Zemí a otcem Vesmírem. Podíváme se, jak si nastavujeme hranice vůči světu a nakolik nám slouží. Co se děje, když se odpojím od duchovní podstaty, jakým způsobem funguji a jak se mění celé vnímání mě samotného a světa kolem mě. Kdy zpochybňuji vše vyšší a jaké to má následky na můj každodenní život a zároveň, kdy nechci mít už nic společného s tímto světem a toužím někam uniknout, kdy se obracím „tam nahoru“ o pomoc a zahrávám si s myšlenkami tady nebýt.

Při práci s kvalitou Citadely máme možnost vstoupit do svého vnitřního chrámu, který je pevný a stabilní, plně v kontaktu s existencí, naplněný posvátným tichem a klidem, a zároveň i plností života. Je to místo v nás, kde se ztrácí naše připoutanost, kde vše falešné odpadá a zůstává „jen“ pravda. Na tomto místě žijeme svoji svobodu.


Jaké kvality mi přinese tento seminář?

Spojení s Matkou Zemí, přináší zakořenění pevně stojící nohama na zemi a v propojení s Otcem Vesmíru jasně vnímáme naši duchovní podstatu. Vytvoření vnitřního prostoru, který je pevný a stabilní, naplněný posvátným klidem a zároveň i plností života.


Co je potřeba léčit, co bývá problém?
Hledání vnějšího uspokojení, frustrace, neschopnost najít pevné místo v sobě, kde mohu spočinout, Roztěkanost, zmatek a pocit vnitřní nesvobody. Nevím, kam patřím.


Jak s tím na semináři budeme pracovat?
Meditace- vedené i aktivní, prožitkové cvičení, techniky k vytvoření svého osobního chrámu, sdílení k hlubšímu sebeuvědomění, konstelační techniky, tanec.