Herecká improvizace vycházející z přítomného okamžiku a současných potřeb

Sebepoznání formou improvizovaného hraní. Budete povzbuzeni posouvat své hranice a komfortní zóny, což vám dá příležitost poznat a rozšířit své možnosti v bezpečném prostředí skupiny. Nenásilnou a hravou formou překonáte vnitřní bariéry. Sebeprezentace, umění vyjádřit se v pohybu, hlasem či tancem. Překonání studu ukázat se a najít svůj autentický projev. Formou hry rozšíříte komunikační schopnosti, objevíte sílu hlasu a propojenost těla, mysli a emocí. Zkusíte se vžít do role někoho jiného, vnímat ho a prostě ho hrát. Zároveň se zaměříme na hlubší témata, která nás zaměstnávají a formou hraní je vyjádřit a transformovat. Aktivní tvůrčí seminář, kde zábavnou formou, se ponoříte do hloubky vaší osobnosti a příběhu vašeho život.

 

Jaké kvality mi přinese tento seminář?

Autentické vyjádření sebe sama, zábavnou formou se podívat na hlubší témata a transformovat je. Herecká improvizace.
Co je potřeba léčit, co bývá problém?
Stud a nedostatek sebe vědomí se projevit a hrát si. Tendence brát se příliš vážně. Strach udělat krok do neznáma.
Jak s tím na semináři budeme pracovat?
Meditace - vedené i aktivní, improvizace projevu, práce s dechem, tělem a hlasem, živé obrazy, monology, sdílení k hlubšímu sebeuvědomění, tanec.