Představení základních esencí a nadstavbových hlavních témat kvalitaživota.cz
 • Obsahuje celkem 11 lekcí, tedy 11 témat v celkovém délce 11 hod. a 50 min.
 • Každá lekce má 2 audio nahrávky, tedy každé téma je přibližně v délce 60 – 70 min.

1. Představení tématu + zadání otázek k zamyšlení
2. Vedená meditace + doporučení pro posílení dané esence či kvality a zvědomění daného tématu

 • Celé s překladem z angličtiny do češtiny/ z češtiny do angličtiny
 • Ke stažení  - časově omezené na 3 dny

 

Obsah lekcí

 

1. lekce – Zelená esence – Sebeléčení, soucit, odpuštění

Bezpodmínečné přijetí sama sebe. Léčení emočních zranění z dětství v odpuštění, soucitu a lásce k sobě i druhým.

 

2. lekce – Černá esence – Přijetí strachu

Cesta k hlubokému klidu a vnitřní síle. Pochopení podstaty strachu a smrti.

 

3. lekce – Zlatá esence – Prožitek jednoty, uzdravení nervového systému

Znovu prožití a uzdravení období prenatalu, porodu a navázání láskyplného vztahu s maminkou.

 

4. lekce - Červená esence - Životní energie, vášeň, odvaha

Žít svůj život naplno, dovolit si projevovat vášeň a energii, nebát se za sebe postavit.

 

5. lekce – Bílá esence – Cesta k vnitřní stabilitě, důvěře a osobní vůli

Navrácení základní důvěry v sebe sama a jasnosti ve všem, co dělám. Téma spojené s tátou.

 

6. lekce – Žlutá esence - Radost, hravost, tvořivost

Pozitivní přístup k životu, umění tvořit s hravostí a radostí v každodenním životě. Léčení zrady, viny a vážnosti, která nás často provází.

 

7. lekce – Modrá esence – Vědomí, sebeuvědomění

Pochopení toho, kdo jsem, kam jdu, co mě v životě podporuje a co mi brání žít život naplno.

 

8. lekce – Bod světla – Návrat k celistvosti, propojení s duší

Celistvé spojení se všemi částmi duše, které přináší obrovskou radost, lásku a hluboké naplnění. Vědomé spojení s božskou podstatou v nás.

 

9. lekce – Superego – Cesta ke svobodě

Osvobození se od vnitřních hlasů a cesta ke skutečnému žití v bdělosti a radosti. Uvolnění se ze spárů vnitřního kritika, který nás neustále posuzuje, obviňuje a trestá.

 

10. lekce - Mystická cesta – Návrat k vědomému životu

Každou životní situaci vnímám z úrovně mého vědomí. Cesta vystoupení ze strachu do vyšší úrovně vědomí, kde mohu zažívat lásku, radost a svobodu.

 

11. lekce – Enneagram – typologie popisující devět různých osobnostních typů, jejich zaběhlé chování, emoční reakce a obrany ega.

Zvědomění své stinné stránky, uvolnění ze spárů ega a kontakt se svojí vnitřní podstatou a esencí.

Date

31. 12. 2022 – 31. 12. 2022
price: 490,-Kč / 19,50 €

Podmínky účasti na seminářích osobního rozvoje jsou jednoznačnou a nedílnou součástí našich seminářů. Pokud se chcete našich akcí zúčastnit, prosím seznamte se s níže uvedenými body:

 1. V případě, že účastník se rozhodne pro absolvování pouze části semináře, cena lektorného se nesnižuje.
 2. Účast na semináři je dobrovolná. Seminář nenahrazuje lékařskou či psychoterapeutickou péči. V případě, že účastník v současné době podstupuje jakýkoliv druh léčby, či trpí závažným onemocněním, zavazuje se před zahájením semináře informovat lektora o této skutečnosti a o charakteru obtíží, které jsou důvodem této léčby. Dále je doporučeno, aby o účasti na semináři informoval svého ošetřujícího lékaře.
 3. V případě těhotenství doporučujeme sdělit tuto událost lektorovi.
 4. Po celou dobu trvání semináře bere účastník plnou odpovědnost za své konání. Program a pokyny lektora jsou pouze návrhy, kterými se účastník řídí dle vlastního uvážení. Účastník bere na vědomí, že může být v průběhu semináře vystaven fyzickému, psychickému, či emocionálnímu zatížení.
 5. Lektor, pokud to uzná za vhodné, si vyhrazuje právo ukončit účastníkovu účast, v tomto případě bude vráceno lektorné za seminář. Pokud se sám účastník rozhodne předběžně opustit seminář, koná tak na vlastní odpovědnost a lektorné se nevrací.
 6. Pro nadstavbové semináře jako je Diamantové tělo, Bod světla......je nutné absolvovat všechny semináře základních esencí tj. bílá, červená, černá, zelená a žlutá.
 7. Cena za seminář je vždy uvedena v programu akcí. Cena za individuální sezení je 1000 Kč/hod. + 300 Kč/hod. překlad.

Vyplněním a odesláním osobních údajů ve formuláři přihlášky souhlasím se zpracováním mnou poskytnutých osobních údajů a jejich zařazení do databáze, která je ve vlastnictví podnikatelů Martina Janků (IČO 66289866) a Horsta Tiesslera (IČO 75922304). Martina Janků a Horst Tiessler se zavazují, že tyto údaje neposkytnou třetím osobám. Zpracování osobních údajů se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 101 / 2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Beru na vědomí, že uvedený souhlas může být odvolán pouze písemnou formou (e-mail), a to nejdéle do 30 dnů ode dne, kdy bude odvolání souhlasu doručeno vlastníkovi databáze.