Představení základních esencí a nadstavbových hlavních témat kvalitaživota.cz
  • Obsahuje celkem 11 lekcí, tedy 11 témat v celkovém délce 11 hod. a 50 min.
  • Každá lekce má 2 audio nahrávky, tedy každé téma je přibližně v délce 60 – 70 min.

1. Představení tématu + zadání otázek k zamyšlení
2. Vedená meditace + doporučení pro posílení dané esence či kvality a zvědomění daného tématu

  • Celé s překladem z angličtiny do češtiny/ z češtiny do angličtiny
  • Ke stažení  - časově omezené na 3 dny

 

Obsah lekcí

 

1. lekce – Zelená esence – Sebeléčení, soucit, odpuštění

Bezpodmínečné přijetí sama sebe. Léčení emočních zranění z dětství v odpuštění, soucitu a lásce k sobě i druhým.

 

2. lekce – Černá esence – Přijetí strachu

Cesta k hlubokému klidu a vnitřní síle. Pochopení podstaty strachu a smrti.

 

3. lekce – Zlatá esence – Prožitek jednoty, uzdravení nervového systému

Znovu prožití a uzdravení období prenatalu, porodu a navázání láskyplného vztahu s maminkou.

 

4. lekce - Červená esence - Životní energie, vášeň, odvaha

Žít svůj život naplno, dovolit si projevovat vášeň a energii, nebát se za sebe postavit.

 

5. lekce – Bílá esence – Cesta k vnitřní stabilitě, důvěře a osobní vůli

Navrácení základní důvěry v sebe sama a jasnosti ve všem, co dělám. Téma spojené s tátou.

 

6. lekce – Žlutá esence - Radost, hravost, tvořivost

Pozitivní přístup k životu, umění tvořit s hravostí a radostí v každodenním životě. Léčení zrady, viny a vážnosti, která nás často provází.

 

7. lekce – Modrá esence – Vědomí, sebeuvědomění

Pochopení toho, kdo jsem, kam jdu, co mě v životě podporuje a co mi brání žít život naplno.

 

8. lekce – Bod světla – Návrat k celistvosti, propojení s duší

Celistvé spojení se všemi částmi duše, které přináší obrovskou radost, lásku a hluboké naplnění. Vědomé spojení s božskou podstatou v nás.

 

9. lekce – Superego – Cesta ke svobodě

Osvobození se od vnitřních hlasů a cesta ke skutečnému žití v bdělosti a radosti. Uvolnění se ze spárů vnitřního kritika, který nás neustále posuzuje, obviňuje a trestá.

 

10. lekce - Mystická cesta – Návrat k vědomému životu

Každou životní situaci vnímám z úrovně mého vědomí. Cesta vystoupení ze strachu do vyšší úrovně vědomí, kde mohu zažívat lásku, radost a svobodu.

 

11. lekce – Enneagram – typologie popisující devět různých osobnostních typů, jejich zaběhlé chování, emoční reakce a obrany ega.

Zvědomění své stinné stránky, uvolnění ze spárů ega a kontakt se svojí vnitřní podstatou a esencí.