Naplnění tužeb našeho bytí a oslava života

V ceně lektorného je i následné online setkání, ve kterém se zaměříme na to, nakolik se vám daří být v kontaktu se Chandelierem i v každodenním životě. Termín online setkání plánujeme 2 týdny po ukončení živého semináře . Program přizpůsobíme vašim potřebám, kde součástí bude i meditace. Ze setkání obdržíte audio nahrávku.

V semináři Chandelier se zaměřujeme na objevování a naplňování skutečných potřeb naší duše, vědomé manifestování a oslavu života. Tento seminář vám přinese příležitost setkání se svým vnitřním průvodcem a více se posunout k autentickému prožívání a vědomému tvoření vlastního života.

Na předchozích seminářích jsme se věnovali rozpoznávání a zkoumání struktury našeho ega, postupně se odprošťovali od jeho nadvlády a překonávali omezení, která nám bránila prožívat naplněný život. Díky tomuto procesu jsme začali "znovuobjevovat" aspekty naší pravé esence, ochutnávat je a začleňovat zpět do našeho každodenního života.

Nyní je před námi další vzrušující krok. Na semináři Chandelier se budeme soustředit na naše skutečné potřeby, které vyvěrají z hlubin našeho bytí. Budeme se učit rozeznávat, zda naše touhy jsou autentickým projevem naší duše nebo jsou pouze výrazem naší osobnosti (ega). Tímto objevováním a naplňováním našich skutečných potřeb se náš život může proměnit v radostný tanec a opravdovou oslavu.

Zaměříme se také na vědomé manifestování, na to, jak vědomě tvořit svůj život z úrovně naší duše a našeho bytí. Společně objevíme sílu vlastního uvědomění a naučíme se využívat energii naší podstaty ke kreativnímu vyjádření a dosažení naplnění v radosti a pocitu vnitřní svobody.

Co mi přinese tento seminář?

Přinese vám možnost objevit a naplnit skutečné potřeby vaší duše, posunout se k vědomému manifestování a prožívat život jako radostnou oslavu. Získáte nástroje pro život naplněný autentičností, radostí a svobodou.

Na co je potřeba se zaměřit, co bývá problém?

Zaměříme se na přehnanou kontrolu, překonání nadvlády ega, strachy a bloky, které vás brzdí, a nedostatek uvědomění si skutečných potřeb.

Jak s tím na semináři budeme pracovat?

Meditace- vedené i aktivní, prožitkové cvičení, techniky k aktivaci krční čakry, sdílení k hlubšímu sebeuvědomění, konstelační techniky, tanec.