Naplnění tužeb našeho bytí a oslava života

V předchozích seminářích jsme poznávali a zkoumali strukturu svého ega. Krok za krokem jsme procházeli odpoutáváním se od nadvlády těch svých částí, které nás podmaňují a předurčují náš život. Dívali jsme se na místa, která nám bránila a brání prožívat vlastní život, na místa tzv. děr, které vznikly v období prenatálu a raného dětství. „Znovuobjevili“ jsme aspekty naší esence. Tyto aspekty stále poznáváme, ochutnáváme, zažíváme a začleňujeme zpět do svého života. Nyní máme před sebou další krok. Na tomto semináři, nazvaném Chandelier, zaměříme pozornost na naše skutečné potřeby. Jsou to potřeby přicházející z našeho bytí, potřeby naší duše. Uvidíme, jak skutečný náš život může být. V běžném životě si nejsme vědomi toho, jak náš život tvoříme, běžně nerozeznáváme, odkud přichází například naše touha, je-li to touha naší duše nebo touha naší osobnosti – ega …
Pojďme se tedy naučit rozeznávat; pojďme objevovat a najít naše skutečné potřeby. Potom se náš život může stát radostným tancem, opravdovou oslavou…
Tento seminář je nadstavbový a je určen pouze pro ty z vás, kteří jste s námi absolvovali všechny esence.


Jaké kvality mi přinese tento seminář?
Rozlišení našich potřeb a tužeb, které přicházejí od naší duše. Umění sebe vyjádření formou tvoření a oslavy života. Manifestace božského ve hmotě.


Co je potřeba léčit, co bývá problém?
Neschopnost uvidět a připustit, co je pro mě skutečně důležité, a co mě brzdí v mém rozvoji. Blokace projevu sebe sama, padání do rutiny a automatismu.


Jak s tím na semináři budeme pracovat?
Meditace- vedené i aktivní, prožitkové cvičení, techniky k aktivaci krční čakry, sdílení k hlubšímu sebeuvědomění, konstelační techniky, tanec.