Úplná nabídka seminářů

Vyzkoušejte

Zažijte a vyzkoušejte, jak naše semináře probíhají, jaké metody používáme, co mohou semináře přinést vám osobně.

Online meditace

Návrat k radosti

Série 10 meditačních setkání – online

každou neděli v čase od 19:30 - 21:30 hod.

Bonusové meditační setkání - online

Tuto neděli v čase od 19:30 - 21:30 hod.

Poselství snů - online setkání

Šamanské utváření reality

Meditační víkend se světlem

Propojení se s kosmickým vědomím

Individuální sezení s Martinou

Nabízím individuální podporu ve formě on-line sezení, v případě domluvy je možné i osobní sezení.

Individuální sezení s Prasadamem

Nabízím individuální podporu ve formě on-line sezení, pouze v angličtině nebo němčině

Představení seminářů Kvalit života

3 hodinový workshop je určen těm, kteří chtějí vědět více o způsobu naší práce.

Víkend s Kvalitami života -ochutnávka černé esence

Dvakrát do roka pro vás připravujeme sobotní nebo víkendové představení našich seminářů

Individuální sezení s Prasadamem

Nabízím individuální podporu ve formě on-line sezení, pouze v angličtině nebo němčině

Enneagramová konference - Společný základ, mnoho cest

Jak se vymanit z typu a uvolnit do esence…s Martinou

Základní kvality

Semináře zaměřené na základní kvality života. Kurzy není nutné absolvovat v pevném pořadí, průběh je uzpůsoben i těm, kteří přijedou na naše kurzy poprvé.

Přijetí strachu

Cesta k hlubokému klidu a vnitřní síle

Životní energie, vášeň, odvaha

Žít svůj život naplno, dovolit si projevovat vášeň a energii, nebát se za sebe postavit

Sebeléčení, soucit, odpuštění

Bezpodmínečné přijetí sama sebe, uzdravení svého myšlení a konání

Radost, hravost, tvořivost

Pozitivní přístup k životu, umění tvořit s hravostí a radostí v každodenním životě

Vědomí, sebeuvědomění

Pochopení kdo jsem, kam jdu, co mě v životě podporuje a co mi brání žít život naplno

Prožitek jednoty, uzdravení nervového systému

Znovu prožití a uzdravení období prenatalu, porodu a navázání láskyplného vztahu s maminkou

Cesta k vnitřní stabilitě, důvěře a osobní vůli - NÁHRADNÍ TERMÍN

Navrácení základní důvěry v sebe sama a jasnosti ve všem, co dělám.

Rozšiřující semináře

K účasti na rozšiřujících kurzech není nezbytné absolvovat kurzy základních kvalit, i když dovednosti z práce s kvalitami v jejich průběhu také využíváme.

Kvalita lásky v souvislosti s úrovní vědomí - zrušeno

Láska slouží, zatím co ego chce, aby mu bylo slouženo.

Prožitkový Enneagram - kombinace: online + setkání naživo

Příležitost poznat, jak funguje moje osobnost a jaké jsou mé největší kvality

Tady a teď

Odhodit své obrazy sama sebe a znovu zažít, kdo skutečně jsem v přítomném okamžiku

Cesta ke svobodě - Superego

Osvobození se od vnitřních hlasů a cesta ke skutečnému žití v bdělosti a radosti

Náš talent, kvality, poslání

Poznání, v čem jsem jedinečný, a jak s tím mohu nově naložit v životě.

Intimita ve vztahu

Umění žít vztah plný lásky a porozumění v hluboké intimitě.

Mystická cesta

Návrat k vědomému životu

Kristovo vědomí - meditační víkend

Předvánoční ztišení se ...

Světlo v nás – pobyt v jurtě (NOVINKA)

Návrat ke kořenům, nalézání světla v nitru

Zenové divadlo - večerní ochutnávka

Herecká improvizace vycházející z přítomného okamžiku a současných potřeb

Silvestrovské setkání

Rituální rozloučení se starým rokem a přivítání nového

Semináře pro ženy / muže / páry

Zatím tady nic nemáme napsáno, ale víme, že sem patří nějaký text napsat.

Seminář pro ženy

Aby žena nebyla jen muž v ženském těle.

Od závislosti ke svobodě (pro ženy)

Vnitřní svoboda umožňuje vnímat krásu vlastní existence....

Magie prostředí (pouze pro ženy)

Jak můžeme láskou a vědomím zvyšovat vibrace nás samotných i prostředí, ve kterém se pohybujeme …

Léčení ženství

bezpodmínečné sebe přijetí

Dary mateřství

- ta nejlepší příležitost k růstu

Poselství snů

k rozvíjení ženského potenciálu

Archetypy v životě ženy - přirozený vývoj

Dívka - milenka - matka - stařena

Poselství snů v období přerodu - pro ženy

Jak vám sny pomůžou v čase transformace

Od závislosti ke svobodě (pro muže)

Domovem muže se musí stát věčnost a to v každičkém okamžiku.

Seminář pro muže

Vlastnit nejen auto světové značky...

Seminář pro páry

Dar partnerství.

Pro pokročilé

Tyto semináře jsou určeny pro ty, kteří již absolvovali semináře základních kvalit. Zabýváme se na nich hlubšími nástroji práce s kvalitami.

Diamantové tělo

Naladění se na svého vnitřního průvodce

Bod světla

Vědomý návrat k celistvosti, propojení s naší duší

Perla

Tvoření si zdravé zářivé osobnosti v souladu se všemi kvalitami i naší duší

Chandelier

Naplnění tužeb našeho bytí a oslava života

Citadela

Vytvoření vnitřního chrámu, místa, kam se můžu vracet.

Individuální sezení

Individuální sezení po dohodě

Jak se objednat

Pokud máte o sezení zájem, domluvte si termín mailem s Martinou Janků martina.janku@kvalitazivota.cz