Jak nám sny mohou pomoci v čase transformace

Ženský seminář bude zaměřen na snění, tedy denní i noční. Osobně vnímám, že propojení snění s jakýmkoliv tématem semináře, má hluboký význam. Cesta transformace díky snění může být nepředvídatelná a dobrodružná. Z astrologického pohledu je tento rok 2020 o změnách a transformacích. Patří k tomu umění pustit se toho, co nám už neslouží a otevřít se novému. Mezi těmito dvěma fázemi je jakési přechodné období, ve kterém se můžeme cítit ztraceni, protože se není moc o co opřít a my se často dostáváme do pocitu bezmoci nebo paniky. Zároveň před sebou máme budoucnost a my si možná nejsme jistí, kterým směrem se máme ubírat. Více a více si už dnes uvědomujeme to, že jsme tvůrci svého života, ale ne vždy je naprosto jasné, co vlastně chceme tvořit nebo jaká je ta správná cesta. Je tolik možností. Týká se to úplně všeho – našeho určení, práce, partnerských vztahů, ale i toho, jestli chceme přivádět na svět další děti, žít ve stávajícím domě, držet si možná už nefunkční přátelské vztahy. Co má vlastně smysl tady vytvářet a kdo to (ve mně) určuje? Je to moje osobnost, duše nebo ještě něco vyššího? Máme vůbec možnost své osobní vůle? Jak prožít tento život smysluplně a zároveň radostně a v lásce? Těmito tématy se budeme společně v semináři zabývat. Propojíme denní i noční snění s tím, co v nás touží po nějaké změně. Podíváme se na možnosti, které už v tuto chvíli máme ve svém energetickém poli a naladíme se na to, s čím jsme nejvíce v souladu a co slouží nejvyššímu dobru pro nás i druhé. Nebude chybět ani přechodový rituál, ve kterém se budeme pouštět starých rutin, zvyků, vztahů nebo práce, která už nás netěší. Tím se připravíme na nadcházející změny a nové způsoby života.

Od dávných dob lidé věřili, že sny přinášejí důležité poselství, můžou nás přinést do budoucnosti i minulosti, je možné komunikovat s jinými bytostmi, občas nás před něčím varují a jindy nám přinesou důležitou zprávu, kterou je dobré následovat.  Šamani dodnes využívají sny k léčení nemocných, odvádění zemřelých duší, případně komunikaci se zemřelými, ale i vytváření vizí nových projektů.  Sny využívá i současná psychologie, už i C.G.Jung věnoval velkou pozornost zkoumání snů. Vytvořil techniku, jak promlouvat se svým nevědomím, díky které můžeme lépe pochopit lidskou psychiku.

Doporučuji případným zájemcům semináře, abyste si zapisovali své sny do diáře, tím získáme materiál pro práci na semináři.

 

Date

15. 5. 2020 18:00 – 17. 5. 2020 16:00
price: 2900,-Kč

Podmínky účasti na seminářích osobního rozvoje jsou jednoznačnou a nedílnou součástí našich seminářů. Pokud se chcete našich akcí zúčastnit, prosím seznamte se s níže uvedenými body:

  1. V případě, že účastník se rozhodne pro absolvování pouze části semináře, cena lektorného se nesnižuje.
  2. Účast na semináři je dobrovolná. Seminář nenahrazuje lékařskou či psychoterapeutickou péči. V případě, že účastník v současné době podstupuje jakýkoliv druh léčby, či trpí závažným onemocněním, zavazuje se před zahájením semináře informovat lektora o této skutečnosti a o charakteru obtíží, které jsou důvodem této léčby. Dále je doporučeno, aby o účasti na semináři informoval svého ošetřujícího lékaře.
  3. V případě těhotenství doporučujeme sdělit tuto událost lektorovi.
  4. Po celou dobu trvání semináře bere účastník plnou odpovědnost za své konání. Program a pokyny lektora jsou pouze návrhy, kterými se účastník řídí dle vlastního uvážení. Účastník bere na vědomí, že může být v průběhu semináře vystaven fyzickému, psychickému, či emocionálnímu zatížení.
  5. Lektor, pokud to uzná za vhodné, si vyhrazuje právo ukončit účastníkovu účast, v tomto případě bude vráceno lektorné za seminář. Pokud se sám účastník rozhodne předběžně opustit seminář, koná tak na vlastní odpovědnost a lektorné se nevrací.
  6. Pro nadstavbové semináře jako je Diamantové tělo, Bod světla......je nutné absolvovat všechny semináře základních esencí tj. bílá, červená, černá, zelená a žlutá.
  7. Cena za seminář je vždy uvedena v programu akcí. Cena za individuální sezení je 1000 Kč/hod. + 300 Kč/hod. překlad.

Vyplněním a odesláním osobních údajů ve formuláři přihlášky souhlasím se zpracováním mnou poskytnutých osobních údajů a jejich zařazení do databáze, která je ve vlastnictví podnikatelů Martina Janků (IČO 66289866) a Horsta Tiesslera (IČO 75922304). Martina Janků a Horst Tiessler se zavazují, že tyto údaje neposkytnou třetím osobám. Zpracování osobních údajů se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 101 / 2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Beru na vědomí, že uvedený souhlas může být odvolán pouze písemnou formou (e-mail), a to nejdéle do 30 dnů ode dne, kdy bude odvolání souhlasu doručeno vlastníkovi databáze.