k rozvíjení ženského potenciálu

Pojďme spolu v intimním ženském kruhu vědomě uchopit naše sny a využít jejich poselství, sílu a moudrost k podpoře našeho ženství.

Od dávných dob lidé věřili, že sny přinášejí důležitá poselství. Velmi často se v nich zrcadlí právě pravda o tom, co uvnitř sebe ve skutečnosti nosíme a čemu bychom měli věnovat pozornost. Sny nás mohou přenést nejen do minulosti, ale také do budoucnosti a dokonce je v nich možné komunikovat s jinými bytostmi. Občas nás sny před něčím varují a jindy prostřednictvím nich obdržíme důležitou zprávu, kterou je dobré následovat. Šamani dodnes využívají sny k léčení nemocných, k odvádění duší zemřelých, případně ke komunikaci se zemřelými. Sny lze ale také využít k vytváření vizí týkajících se například nových projektů.  Velkou pozornost zkoumání snů věnoval už švýcarský lékař a psyhoterapeut C. G. Jung, který se snažil o lepší pochopení lidské psychiky díky metodě promlouvání s nevědomím. I v současné psychologii najdeme využívání analýzy snů jako jedné z mnoha metod terapeutické práce.

Zdálo se mi… 

že mé tělo je upleteno z mořských řas,
že má duše je třepotající se kolibřík
a mé srdce je průzračné jako slzy.

(Dita Szabó)

Na semináři se zaměříme na techniky práce se sny, které se vyvinuly v šamanských kulturách po celém světě.  Podíváme se, o čem sníme v bdělém snu a jak můžeme rozvíjet toto snění k vědomému tvoření vyššího dobra a rozvíjení ženského potenciálu.

Ukážeme si cestu, jak pracovat se sny, abychom viděli poselství, které k nám skrze sny přichází a správně ho uchopili k vědomému tvoření a našemu rozvoji.  Propojíme téma nočního i denního snění s ženskou intuicí a dary, které ženě přicházejí především prostřednictvím jejího srdce.

Doporučuji případným zájemkyním o tento seminář, aby si zapisovaly své sny do diáře, čímž získáme materiál pro práci na semináři.

Jak bude seminář probíhat?

Zachováme aktivní i vedené meditace. Projdeme si své sny a podíváme se, jaké nám přinášejí poselství a jak je můžeme využít k našemu růstu či léčení.  Zaměříme se také na bdělé snění, jak můžeme více snít a využívat a rozvíjet bdělé snění pro tvoření vyššího dobra a nárůstu našeho vědomí. Podíváme se na to, co nám pomáhá být více v propojení s ženskými kvalitami, moudrostí a laskavostí. Spojíme se se svým silovým zvířetem, které nás bude provázet na této cestě. Součástí je i rituál na podporu ženství a naplnění našich snů.

Date

28. 6. 2019 18:00 – 30. 6. 2019 16:00
price: 2900

Podmínky účasti na seminářích osobního rozvoje jsou jednoznačnou a nedílnou součástí našich seminářů. Pokud se chcete našich akcí zúčastnit, prosím seznamte se s níže uvedenými body:

  1. V případě, že účastník se rozhodne pro absolvování pouze části semináře, cena lektorného se nesnižuje.
  2. Účast na semináři je dobrovolná. Seminář nenahrazuje lékařskou či psychoterapeutickou péči. V případě, že účastník v současné době podstupuje jakýkoliv druh léčby, či trpí závažným onemocněním, zavazuje se před zahájením semináře informovat lektora o této skutečnosti a o charakteru obtíží, které jsou důvodem této léčby. Dále je doporučeno, aby o účasti na semináři informoval svého ošetřujícího lékaře.
  3. V případě těhotenství doporučujeme sdělit tuto událost lektorovi.
  4. Po celou dobu trvání semináře bere účastník plnou odpovědnost za své konání. Program a pokyny lektora jsou pouze návrhy, kterými se účastník řídí dle vlastního uvážení. Účastník bere na vědomí, že může být v průběhu semináře vystaven fyzickému, psychickému, či emocionálnímu zatížení.
  5. Lektor, pokud to uzná za vhodné, si vyhrazuje právo ukončit účastníkovu účast, v tomto případě bude vráceno lektorné za seminář. Pokud se sám účastník rozhodne předběžně opustit seminář, koná tak na vlastní odpovědnost a lektorné se nevrací.
  6. Pro nadstavbové semináře jako je Diamantové tělo, Bod světla......je nutné absolvovat všechny semináře základních esencí tj. bílá, červená, černá, zelená a žlutá.
  7. Cena za seminář je vždy uvedena v programu akcí. Cena za individuální sezení je 1000 Kč/hod. + 300 Kč/hod. překlad.

Vyplněním a odesláním osobních údajů ve formuláři přihlášky souhlasím se zpracováním mnou poskytnutých osobních údajů a jejich zařazení do databáze, která je ve vlastnictví podnikatelů Martina Janků (IČO 66289866) a Horsta Tiesslera (IČO 75922304). Martina Janků a Horst Tiessler se zavazují, že tyto údaje neposkytnou třetím osobám. Zpracování osobních údajů se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 101 / 2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Beru na vědomí, že uvedený souhlas může být odvolán pouze písemnou formou (e-mail), a to nejdéle do 30 dnů ode dne, kdy bude odvolání souhlasu doručeno vlastníkovi databáze.