… kde není dualita, není strach a boj…

Představíme si vývojovou mapu vědomí, jak se vyvíjíme od prenatálu do sklonku našeho života. Jak úroveň vědomí jednotlivce ovlivňuje vědomí ve společnosti. Podíváme se, kde se sami nacházíme a co můžeme udělat pro to, abychom se případně posunuli dál. Zaměříme se na svůj osobní příběh od dětství a jaké případné zátěže nás brzdí v našem vývoji. Zvědomíme si jaké máme nastavení mysli, protože to je jasný ukazatel toho, jak se nám daří v každé oblasti našeho života, ať už to jsou vztahy, práce nebo jiné oblasti našeho života. Projdeme transformací a přenastavíme si to, co nám již neslouží. Připravili jsme pro vás vibračně silné vedené meditace a rituál na podporu celého procesu. Čekají nás také aktivní meditace, konstelační cvičení, sdílení a jiné.

Budeme zabývat velmi praktickými kroky, které nám ovlivní náš každodenní život. A to je spojení s naší duší, s božskou částí či božským zdrojem nebo jakkoliv to nazveme. Zažíváme tento pocit většinou nahodile, ale všichni po tom velmi toužíme, dává to totiž našemu životu smysl. Cítíme se potom šťastni a milováni bez vnější příčiny a každá naše buňka je naplněna blahem a radostí. Na semináři si budeme připomínat, jak se navrátit do tohoto zdroje. Z tohoto místa je potom snadné cokoliv tvořit a sdílet s druhými. Zároveň naše osobnost a ego má tendenci se oddělovat od zdroje, což nám způsobuje vnitřní utrpení a bolest. Necháváme se smést vlivem společnosti a ztrácíme svoji vnitřní svobodu. Takže je nutné si zvědomovat i naše stinné stránky, naše hlasy superega, které nás pohlcují a s kterými jsme velmi rychle ztotožněni. Máme totiž v každém okamžiku volbu. 

"V mystické cestě jdeme za mysl, za naše přesvědčení, za sebe. Není tady hranice mezi námi a vesmírem. Je to jednota s božským. Tento seminář otevírá tajemství sebe. Dualita je rozpuštěna. Božská duše vstupuje do království, kam patří.…" 

Pro skutečné štěstí, spokojenost a blaženost potřebujeme žít vědomý život. Jsme - li nevědomí, žijeme ve svých myslích život strachu, boje a tlaku.My jsme součástí jednoty, ale zapomněli jsme. Otázka je, jak si můžeme vzpomenout? Jak se můžeme uzdravit? Jak se můžeme znovu vnímat jako součást jednoty? Jak si můžeme uvědomit, že jsme jedno se vším? Ve skutečnosti je celý vesmír propojený a zrcadlí nám veškeré naše vnitřní stavy… Veškerý zmatek a chaos společnosti ukazuje na náš vlastní zmatek a chaos. Boje ve společnosti a bezmoc lidí ukazují na naše vnitřní boje a naši vlastní bezmoc…Nenacházíme v sobě pevné místo, kde by nebyl odsudek a strach. A přitom toto místo v nás existuje, mluvíme o něm jako o posvátném místě v srdci, a máme na mysli srdce jako fyzický orgán. Má mnohonásobně vyšší inteligenci než má naše mysl… Je to místo, které je v jednotě se vším a pokud se naučíme vstupovat svým vědomím do tohoto prostoru, naše vnímání všeho se naprosto změní… V dnešní době evoluce sestupujeme od tzv. mužského typu myšlení, k ženskému způsobu vnímání (u mužů i žen), které nesouvisí s naší myslí, ale s naší dovedností vnímat srdcem, lépe řečeno s inteligencí našeho fyzického srdce. Dovednost vstoupit do tajemného prostoru (do našeho orgánu v srdci) nás přivede k naprosto novému rozměru… je to místo, které je s námi od počátku zrodu naší duše, zná nás více, než si sami umíme představit… je totálně propojené a v souladu s celým vesmírem.

Jaké kvality mi přinese tento seminář? 

Seminář nám přináší naprosto nový pohled na naše každodenní situace, které někdy opakovaně vnímáme jako nepřekonatelné životní problémy. Uvidíme neuvěřitelnou propojenost toho, co se děje v současné společnosti s tím, co se odehrává uvnitř nás. Seznámíme se s nejniternějším posvátným prostorem v našem fyzickém srdci (zde se jedná skutečně o naše fyzické srdce). Budeme mít také možnost zažít a prohlédnout dualitu mysli na jedné straně a vědomí srdce, kde prožíváme jednotu bytí, na straně druhé. Otevřeme v sobě nový rozměr a odhalíme tajemství tvoření života z tohoto posvátného místa. Jedná se o mystickou cestu.

Co je potřeba léčit, co bývá problém?

Problémem dnešní doby a to u většiny z nás je, že většinu času trávíme ve svých duálních myslích (které přinášejí mimo jiné také strach a boj) a nemáme ani ponětí o tom, že lze žít jinak - svobodně a zdravě. Z tohoto místa potom tvoříme novým způsobem; náš vnitřní svět se mění, náš přístup k životu se mění, evoluce se zkrátka odehrává…

Jak s tím na semináři budeme pracovat?

Meditace - vedené i aktivní, prožitkové cvičení, sdílení k hlubšímu sebeuvědomění, konstelační techniky, tanec

 

Ubytování včetně vegetariánské stravy za celý pobyt je 2970,-Kč za osobu.

Date

25. 11. 2020 10:00 – 29. 11. 2020 17:00
price: 6400,- Kč / 260 Eur

Podmínky účasti na seminářích osobního rozvoje jsou jednoznačnou a nedílnou součástí našich seminářů. Pokud se chcete našich akcí zúčastnit, prosím seznamte se s níže uvedenými body:

 1. V případě, že účastník se rozhodne pro absolvování pouze části semináře, cena lektorného se nesnižuje.
 2. Účast na semináři je dobrovolná. Seminář nenahrazuje lékařskou či psychoterapeutickou péči. V případě, že účastník v současné době podstupuje jakýkoliv druh léčby, či trpí závažným onemocněním, zavazuje se před zahájením semináře informovat lektora o této skutečnosti a o charakteru obtíží, které jsou důvodem této léčby. Dále je doporučeno, aby o účasti na semináři informoval svého ošetřujícího lékaře.
 3. V případě těhotenství doporučujeme sdělit tuto událost lektorovi.
 4. Po celou dobu trvání semináře bere účastník plnou odpovědnost za své konání. Program a pokyny lektora jsou pouze návrhy, kterými se účastník řídí dle vlastního uvážení. Účastník bere na vědomí, že může být v průběhu semináře vystaven fyzickému, psychickému, či emocionálnímu zatížení.
 5. Lektor, pokud to uzná za vhodné, si vyhrazuje právo ukončit účastníkovu účast, v tomto případě bude vráceno lektorné za seminář. Pokud se sám účastník rozhodne předběžně opustit seminář, koná tak na vlastní odpovědnost a lektorné se nevrací.
 6. Pro nadstavbové semináře jako je Diamantové tělo, Bod světla......je nutné absolvovat všechny semináře základních esencí tj. bílá, červená, černá, zelená a žlutá.
 7. Cena za seminář je vždy uvedena v programu akcí. Cena za individuální sezení je 1000 Kč/hod. + 300 Kč/hod. překlad.

Vyplněním a odesláním osobních údajů ve formuláři přihlášky souhlasím se zpracováním mnou poskytnutých osobních údajů a jejich zařazení do databáze, která je ve vlastnictví podnikatelů Martina Janků (IČO 66289866) a Horsta Tiesslera (IČO 75922304). Martina Janků a Horst Tiessler se zavazují, že tyto údaje neposkytnou třetím osobám. Zpracování osobních údajů se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 101 / 2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Beru na vědomí, že uvedený souhlas může být odvolán pouze písemnou formou (e-mail), a to nejdéle do 30 dnů ode dne, kdy bude odvolání souhlasu doručeno vlastníkovi databáze.

24. 6. 2020 10:00 – 28. 6. 2020 17:00
price: 6400,- Kč

Podmínky účasti na seminářích osobního rozvoje jsou jednoznačnou a nedílnou součástí našich seminářů. Pokud se chcete našich akcí zúčastnit, prosím seznamte se s níže uvedenými body:

 1. V případě, že účastník se rozhodne pro absolvování pouze části semináře, cena lektorného se nesnižuje.
 2. Účast na semináři je dobrovolná. Seminář nenahrazuje lékařskou či psychoterapeutickou péči. V případě, že účastník v současné době podstupuje jakýkoliv druh léčby, či trpí závažným onemocněním, zavazuje se před zahájením semináře informovat lektora o této skutečnosti a o charakteru obtíží, které jsou důvodem této léčby. Dále je doporučeno, aby o účasti na semináři informoval svého ošetřujícího lékaře.
 3. V případě těhotenství doporučujeme sdělit tuto událost lektorovi.
 4. Po celou dobu trvání semináře bere účastník plnou odpovědnost za své konání. Program a pokyny lektora jsou pouze návrhy, kterými se účastník řídí dle vlastního uvážení. Účastník bere na vědomí, že může být v průběhu semináře vystaven fyzickému, psychickému, či emocionálnímu zatížení.
 5. Lektor, pokud to uzná za vhodné, si vyhrazuje právo ukončit účastníkovu účast, v tomto případě bude vráceno lektorné za seminář. Pokud se sám účastník rozhodne předběžně opustit seminář, koná tak na vlastní odpovědnost a lektorné se nevrací.
 6. Pro nadstavbové semináře jako je Diamantové tělo, Bod světla......je nutné absolvovat všechny semináře základních esencí tj. bílá, červená, černá, zelená a žlutá.
 7. Cena za seminář je vždy uvedena v programu akcí. Cena za individuální sezení je 1000 Kč/hod. + 300 Kč/hod. překlad.

Vyplněním a odesláním osobních údajů ve formuláři přihlášky souhlasím se zpracováním mnou poskytnutých osobních údajů a jejich zařazení do databáze, která je ve vlastnictví podnikatelů Martina Janků (IČO 66289866) a Horsta Tiesslera (IČO 75922304). Martina Janků a Horst Tiessler se zavazují, že tyto údaje neposkytnou třetím osobám. Zpracování osobních údajů se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 101 / 2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Beru na vědomí, že uvedený souhlas může být odvolán pouze písemnou formou (e-mail), a to nejdéle do 30 dnů ode dne, kdy bude odvolání souhlasu doručeno vlastníkovi databáze.