… kde není dualita, není strach a boj…

Představíme si vývojovou mapu vědomí, jak se vyvíjíme od prenatálu do sklonku našeho života. Jak úroveň vědomí jednotlivce ovlivňuje vědomí ve společnosti. Podíváme se, kde se sami nacházíme a co můžeme udělat pro to, abychom se případně posunuli dál. Zaměříme se na svůj osobní příběh od dětství a jaké případné zátěže nás brzdí v našem vývoji. Zvědomíme si jaké máme nastavení mysli, protože to je jasný ukazatel toho, jak se nám daří v každé oblasti našeho života, ať už to jsou vztahy, práce nebo jiné oblasti našeho života. Projdeme transformací a přenastavíme si to, co nám již neslouží. Připravili jsme pro vás vibračně silné vedené meditace a rituál na podporu celého procesu. Čekají nás také aktivní meditace, konstelační cvičení, sdílení a jiné.

Budeme zabývat velmi praktickými kroky, které nám ovlivní náš každodenní život. A to je spojení s naší duší, s božskou částí či božským zdrojem nebo jakkoliv to nazveme. Zažíváme tento pocit většinou nahodile, ale všichni po tom velmi toužíme, dává to totiž našemu životu smysl. Cítíme se potom šťastni a milováni bez vnější příčiny a každá naše buňka je naplněna blahem a radostí. Na semináři si budeme připomínat, jak se navrátit do tohoto zdroje. Z tohoto místa je potom snadné cokoliv tvořit a sdílet s druhými. Zároveň naše osobnost a ego má tendenci se oddělovat od zdroje, což nám způsobuje vnitřní utrpení a bolest. Necháváme se smést vlivem společnosti a ztrácíme svoji vnitřní svobodu. Takže je nutné si zvědomovat i naše stinné stránky, naše hlasy superega, které nás pohlcují a s kterými jsme velmi rychle ztotožněni. Máme totiž v každém okamžiku volbu. 

"V mystické cestě jdeme za mysl, za naše přesvědčení, za sebe. Není tady hranice mezi námi a vesmírem. Je to jednota s božským. Tento seminář otevírá tajemství sebe. Dualita je rozpuštěna. Božská duše vstupuje do království, kam patří.…" 

Pro skutečné štěstí, spokojenost a blaženost potřebujeme žít vědomý život. Jsme - li nevědomí, žijeme ve svých myslích život strachu, boje a tlaku.My jsme součástí jednoty, ale zapomněli jsme. Otázka je, jak si můžeme vzpomenout? Jak se můžeme uzdravit? Jak se můžeme znovu vnímat jako součást jednoty? Jak si můžeme uvědomit, že jsme jedno se vším? Ve skutečnosti je celý vesmír propojený a zrcadlí nám veškeré naše vnitřní stavy… Veškerý zmatek a chaos společnosti ukazuje na náš vlastní zmatek a chaos. Boje ve společnosti a bezmoc lidí ukazují na naše vnitřní boje a naši vlastní bezmoc…Nenacházíme v sobě pevné místo, kde by nebyl odsudek a strach. A přitom toto místo v nás existuje, mluvíme o něm jako o posvátném místě v srdci, a máme na mysli srdce jako fyzický orgán. Má mnohonásobně vyšší inteligenci než má naše mysl… Je to místo, které je v jednotě se vším a pokud se naučíme vstupovat svým vědomím do tohoto prostoru, naše vnímání všeho se naprosto změní… V dnešní době evoluce sestupujeme od tzv. mužského typu myšlení, k ženskému způsobu vnímání (u mužů i žen), které nesouvisí s naší myslí, ale s naší dovedností vnímat srdcem, lépe řečeno s inteligencí našeho fyzického srdce. Dovednost vstoupit do tajemného prostoru (do našeho orgánu v srdci) nás přivede k naprosto novému rozměru… je to místo, které je s námi od počátku zrodu naší duše, zná nás více, než si sami umíme představit… je totálně propojené a v souladu s celým vesmírem.

Jaké kvality mi přinese tento seminář? 

Seminář nám přináší naprosto nový pohled na naše každodenní situace, které někdy opakovaně vnímáme jako nepřekonatelné životní problémy. Uvidíme neuvěřitelnou propojenost toho, co se děje v současné společnosti s tím, co se odehrává uvnitř nás. Seznámíme se s nejniternějším posvátným prostorem v našem fyzickém srdci (zde se jedná skutečně o naše fyzické srdce). Budeme mít také možnost zažít a prohlédnout dualitu mysli na jedné straně a vědomí srdce, kde prožíváme jednotu bytí, na straně druhé. Otevřeme v sobě nový rozměr a odhalíme tajemství tvoření života z tohoto posvátného místa. Jedná se o mystickou cestu.

Co je potřeba léčit, co bývá problém?

Problémem dnešní doby a to u většiny z nás je, že většinu času trávíme ve svých duálních myslích (které přinášejí mimo jiné také strach a boj) a nemáme ani ponětí o tom, že lze žít jinak - svobodně a zdravě. Z tohoto místa potom tvoříme novým způsobem; náš vnitřní svět se mění, náš přístup k životu se mění, evoluce se zkrátka odehrává…

Jak s tím na semináři budeme pracovat?

Meditace - vedené i aktivní, prožitkové cvičení, sdílení k hlubšímu sebeuvědomění, konstelační techniky, tanec

 

Ubytování včetně vegetariánské stravy za celý pobyt je 2970,-Kč za osobu.