Je mnoho druhů lásky, poznejte lásku na mnoha rovinách.

Lásku máme většinou spojenou se zamilováním, často s láskou k dětem nebo rodičům… Víme, že když děláme věci s láskou, všechno funguje, máme radost ze života, vše se nám daří k naší spokojenosti i spokojenosti okolí… Pokud milujeme svého partnera a svoji práci, není nic, co by nám už scházelo… NO… alespoň si to myslíme, ale skutečnost je jiná… Vlastně máme stále tendenci být zaměřeni na to, co nám schází, co se nedaří, co by mohlo být lepší a jiné, naše mysl nám stále našeptává, že ještě potřebujeme toto či ono k dokonalému štěstí … a tak si vlastně lásku nedovolíme prožívat naplno a i když jsme ji měli už na dosah, tak se někam ztrácí a my ji marně hledáme někde venku, opět u partnera, dětí, rodičů… ti šťastní po čase dojdou do místa, kde si uvědomí, že my jsme láskou, že ji najdeme jenom v sobě a že právě jenom toto nám může přinést opravdu uspokojení… A z tohoto místa, pak můžeme přistupovat ke svým partnerům, dětem, rodičům a okolí a zažívat lásku nezávisle na tom, co se „venku“ děje… Tím se stáváme svobodnými, radostnými a láskyplnými, to je to, čím nás ostatní přitahují a to, po čem všichni v skrytu duše toužíme… zažívat všechny aspekty lásky – božskou, mateřskou, vášnivou, bezpodmínečnou…
Jaké kvality mi přinese tento seminář?
Otevření srdce a proudu lásky. Uvědomění si příčiny zavírání se a odmítání lásky.
Co je potřeba léčit, co bývá problém?
Aktivace srdeční čakry a probuzení lásky. Emoční otupělost, chladnost, neláska, strach ze zranění a přílišné blízkosti.
Jak s tím na semináři budeme pracovat?
Meditace - vedené i aktivní, techniky na otevírání srdeční čakry, prožitkové cvičení, sdílení k hlubšímu sebeuvědomění, konstelační techniky, tanec.

Date

17. 7. 2019 10:00 – 21. 7. 2019 17:00
price: 6400,-Kč

Podmínky účasti na seminářích osobního rozvoje jsou jednoznačnou a nedílnou součástí našich seminářů. Pokud se chcete našich akcí zúčastnit, prosím seznamte se s níže uvedenými body:

  1. V případě, že účastník se rozhodne pro absolvování pouze části semináře, cena lektorného se nesnižuje.
  2. Účast na semináři je dobrovolná. Seminář nenahrazuje lékařskou či psychoterapeutickou péči. V případě, že účastník v současné době podstupuje jakýkoliv druh léčby, či trpí závažným onemocněním, zavazuje se před zahájením semináře informovat lektora o této skutečnosti a o charakteru obtíží, které jsou důvodem této léčby. Dále je doporučeno, aby o účasti na semináři informoval svého ošetřujícího lékaře.
  3. V případě těhotenství doporučujeme sdělit tuto událost lektorovi.
  4. Po celou dobu trvání semináře bere účastník plnou odpovědnost za své konání. Program a pokyny lektora jsou pouze návrhy, kterými se účastník řídí dle vlastního uvážení. Účastník bere na vědomí, že může být v průběhu semináře vystaven fyzickému, psychickému, či emocionálnímu zatížení.
  5. Lektor, pokud to uzná za vhodné, si vyhrazuje právo ukončit účastníkovu účast, v tomto případě bude vráceno lektorné za seminář. Pokud se sám účastník rozhodne předběžně opustit seminář, koná tak na vlastní odpovědnost a lektorné se nevrací.
  6. Pro nadstavbové semináře jako je Diamantové tělo, Bod světla......je nutné absolvovat všechny semináře základních esencí tj. bílá, červená, černá, zelená a žlutá.
  7. Cena za seminář je vždy uvedena v programu akcí. Cena za individuální sezení je 1000 Kč/hod. + 300 Kč/hod. překlad.

Vyplněním a odesláním osobních údajů ve formuláři přihlášky souhlasím se zpracováním mnou poskytnutých osobních údajů a jejich zařazení do databáze, která je ve vlastnictví podnikatelů Martina Janků (IČO 66289866) a Horsta Tiesslera (IČO 75922304). Martina Janků a Horst Tiessler se zavazují, že tyto údaje neposkytnou třetím osobám. Zpracování osobních údajů se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 101 / 2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Beru na vědomí, že uvedený souhlas může být odvolán pouze písemnou formou (e-mail), a to nejdéle do 30 dnů ode dne, kdy bude odvolání souhlasu doručeno vlastníkovi databáze.