Jak vědomě projít proměnou?

Max.počet 12 účastníků, min. 8 účastníků 

 

  1. blok - 4. 6. 2020 v čase 19:30 – 22:00 hod.
  2. blok - 11. 6. 2020 v čase 19:30 – 22:00 hod.
  3. blok - 18. 6. 2020  v čase 19:30 – 22:00 hod.

 

Hlavním smyslem našeho setkání je opět vrátit se sám k sobě, více se propojit s naší podstatou a dostat se do kontaktu s naším vyšším vědomím. Proměníme úzkosti, strachy a ostatní negativní stavy, které nám berou energii a znovu se propojíme se svojí esencí a motivací k životu. Uvědomíme si naši úlohu v této době a spojíme se svým opravdovým potenciálem.

 

Čemu se budeme věnovat v jednotlivých blocích?

Zaměříme se na to, jak se nás dotýká současná krize.

 

1. blok - Uvědomíme si, co jsme v tomto čase získali, co dobrovolně pouštíme a co ztrácíme.

2. blok - Budeme spolu sdílet, jaké myšlenky nám nejčastěji přicházejí, jaké mechanismy, myšlenkové pochody a emoce nás drží v pasti.

3. blok - Zamyslíme se nad tím, čemu se v této době můžeme naučit a jaká je naše úloha právě v této době.

 

Jak to bude probíhat?

Čeká nás interaktivní čas z pohodlí domova, ale přitom spolu. Věříme, že vytvoříme stejnou atmosféru, jako známe ze seminářů. Můžeme se těšit na vedenou meditaci. Zoom také umožňuje nastavit malé skupinky, ve kterých budeme s partnerem sdílet ve dvojicích. Projdeme si transformačním procesem a na závěr bude i společné sdílení se zpětnou vazbu. V průběhu programu uděláme jednu 10- minutovou přestávku.

 

Co potřebujete?

Dobré internetové připojení, kameru, sluchátka a nerušený prostor.

 

Date

4. 6. 2020 – 18. 6. 2020
price: 2700,-Kč

Podmínky účasti na seminářích osobního rozvoje jsou jednoznačnou a nedílnou součástí našich seminářů. Pokud se chcete našich akcí zúčastnit, prosím seznamte se s níže uvedenými body:

  1. V případě, že účastník se rozhodne pro absolvování pouze části semináře, cena lektorného se nesnižuje.
  2. Účast na semináři je dobrovolná. Seminář nenahrazuje lékařskou či psychoterapeutickou péči. V případě, že účastník v současné době podstupuje jakýkoliv druh léčby, či trpí závažným onemocněním, zavazuje se před zahájením semináře informovat lektora o této skutečnosti a o charakteru obtíží, které jsou důvodem této léčby. Dále je doporučeno, aby o účasti na semináři informoval svého ošetřujícího lékaře.
  3. V případě těhotenství doporučujeme sdělit tuto událost lektorovi.
  4. Po celou dobu trvání semináře bere účastník plnou odpovědnost za své konání. Program a pokyny lektora jsou pouze návrhy, kterými se účastník řídí dle vlastního uvážení. Účastník bere na vědomí, že může být v průběhu semináře vystaven fyzickému, psychickému, či emocionálnímu zatížení.
  5. Lektor, pokud to uzná za vhodné, si vyhrazuje právo ukončit účastníkovu účast, v tomto případě bude vráceno lektorné za seminář. Pokud se sám účastník rozhodne předběžně opustit seminář, koná tak na vlastní odpovědnost a lektorné se nevrací.
  6. Pro nadstavbové semináře jako je Diamantové tělo, Bod světla......je nutné absolvovat všechny semináře základních esencí tj. bílá, červená, černá, zelená a žlutá.
  7. Cena za seminář je vždy uvedena v programu akcí. Cena za individuální sezení je 1000 Kč/hod. + 300 Kč/hod. překlad.

Vyplněním a odesláním osobních údajů ve formuláři přihlášky souhlasím se zpracováním mnou poskytnutých osobních údajů a jejich zařazení do databáze, která je ve vlastnictví podnikatelů Martina Janků (IČO 66289866) a Horsta Tiesslera (IČO 75922304). Martina Janků a Horst Tiessler se zavazují, že tyto údaje neposkytnou třetím osobám. Zpracování osobních údajů se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 101 / 2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Beru na vědomí, že uvedený souhlas může být odvolán pouze písemnou formou (e-mail), a to nejdéle do 30 dnů ode dne, kdy bude odvolání souhlasu doručeno vlastníkovi databáze.