Dívka - milenka - matka - stařena

Tak jako v přírodě má každé roční období svoji funkci, tak stejně to je u nás, kde v každé životní etapě jsme v jiné fázi zrání, máme jiné výzvy a využíváme jiných kvalit. Je to neustálý cyklus, občas je nějaké období náročné a hektické a potom přijde čas odpočinku, kdy se v nás nenápadně rodí něco nového. Přichází další role, jiné výzvy, kde s každým obdobím máme díky přešlapům možnost vnitřně vyrůst, posílit se, naučit se novému a stát se vědomějšími. Někdy se stane, že máme tendenci určité období přeskočit, nicméně nevyřešená témata se hlásí a chtějí se uzdravit. To se nám může promítat také do snů, ve kterých se nám opakují stejná témata – uvíznutí v nějakém vztahu, v určitém věku nebo v situaci.

Na semináři se podíváme, jaké archetypy nás nejvíce oslovují, které kvality či dary máme silné, jak s nimi v životě nakládáme a o jaké archetypy se můžeme opřít. Také ve kterých místech jsme možná uvízly, cítíme se zraněné nebo si jako ženy nevěříme. Které role jsou pro nás náročné, ztrácíme se v nich, a jak se s tím můžeme vypořádat. Věřím tomu, že veškerý potenciál nosíme v sobě a můžeme ho vědomě využívat.

Čeká nás víkend plný objevování různých fází našeho života. V mládí jsme jako nevinné dívky možná toužily po romantické lásce, později jako milenky se odevzdaly svému milému a zažívaly stavy vášně a rozkoše, jako matky se rozdaly svým dětem a někdy i ztratily samy sebe. Nakonec se zaměříme na období stařeny, která už není připoutaná ke všemu světskému, ale hledí na život a jeho radosti i starosti s odstupem a moudrostí.

Každé období našeho života s sebou nese radosti, starosti, lásku i zklamání a má svůj význam se na tyto fáze naladit, projít si je, uzdravit je a s láskou propustit.

Jak s tím na semináři budeme pracovat?

Zachováme vedené i aktivní meditace, prožitkové cvičení, konstelační techniky, sdílení k hlubšímu sebeuvědomění, tanec i rituál.

Date

6. 9. 2019 18:00 – 8. 9. 2019 16:00
price: lektorné 2900,-Kč

Podmínky účasti na seminářích osobního rozvoje jsou jednoznačnou a nedílnou součástí našich seminářů. Pokud se chcete našich akcí zúčastnit, prosím seznamte se s níže uvedenými body:

  1. V případě, že účastník se rozhodne pro absolvování pouze části semináře, cena lektorného se nesnižuje.
  2. Účast na semináři je dobrovolná. Seminář nenahrazuje lékařskou či psychoterapeutickou péči. V případě, že účastník v současné době podstupuje jakýkoliv druh léčby, či trpí závažným onemocněním, zavazuje se před zahájením semináře informovat lektora o této skutečnosti a o charakteru obtíží, které jsou důvodem této léčby. Dále je doporučeno, aby o účasti na semináři informoval svého ošetřujícího lékaře.
  3. V případě těhotenství doporučujeme sdělit tuto událost lektorovi.
  4. Po celou dobu trvání semináře bere účastník plnou odpovědnost za své konání. Program a pokyny lektora jsou pouze návrhy, kterými se účastník řídí dle vlastního uvážení. Účastník bere na vědomí, že může být v průběhu semináře vystaven fyzickému, psychickému, či emocionálnímu zatížení.
  5. Lektor, pokud to uzná za vhodné, si vyhrazuje právo ukončit účastníkovu účast, v tomto případě bude vráceno lektorné za seminář. Pokud se sám účastník rozhodne předběžně opustit seminář, koná tak na vlastní odpovědnost a lektorné se nevrací.
  6. Pro nadstavbové semináře jako je Diamantové tělo, Bod světla......je nutné absolvovat všechny semináře základních esencí tj. bílá, červená, černá, zelená a žlutá.
  7. Cena za seminář je vždy uvedena v programu akcí. Cena za individuální sezení je 1000 Kč/hod. + 300 Kč/hod. překlad.

Vyplněním a odesláním osobních údajů ve formuláři přihlášky souhlasím se zpracováním mnou poskytnutých osobních údajů a jejich zařazení do databáze, která je ve vlastnictví podnikatelů Martina Janků (IČO 66289866) a Horsta Tiesslera (IČO 75922304). Martina Janků a Horst Tiessler se zavazují, že tyto údaje neposkytnou třetím osobám. Zpracování osobních údajů se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 101 / 2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Beru na vědomí, že uvedený souhlas může být odvolán pouze písemnou formou (e-mail), a to nejdéle do 30 dnů ode dne, kdy bude odvolání souhlasu doručeno vlastníkovi databáze.