https://www.ddmub.cz/sev-marsov/

Other seminars at this place

Stabilita, důvěra, jasnost, osobní vůle

Navrácení základní důvěry v sebe sama, pocit stability a jasnosti ve všem, co dělám.
7. – 10. 5. 2020

Prožitkový Enneagram

Příležitost poznat, jak funguje moje osobnost a jaké jsou mé největší kvality
13. – 17. 11. 2020