Other seminars at this place

Stabilita, důvěra, jasnost, osobní vůle - NÁHRADNÍ TERMÍN

Navrácení základní důvěry v sebe sama, pocit stability a jasnosti ve všem, co dělám.
25. – 28. 9. 2020