Other seminars at this place

Cesta k vnitřní stabilitě, důvěře a osobní vůli - NÁHRADNÍ TERMÍN

Navrácení základní důvěry v sebe sama a jasnosti ve všem, co dělám.
25. – 28. 9. 2020